خانه / بایگانی برچسب : بندیکت اشتبلر

بایگانی برچسب : بندیکت اشتبلر

 بندیکت اشتبلر : کار فردوسی را هیچ‌کس در تاریخ بشریت انجام نداده است

بندیکت اشتبلر : کار فردوسی را هیچ‌کس در تاریخ بشریت انجام نداده است

باشگاه شاهنامه پژوهان _ سخن :  بندیکت اشتبلر در سخنی می گوید :کار فردوسی را هیچ‌کس در تاریخ بشریت انجام نداده است. به نظرم کاری که فردوسی برای زبان فارسی کرد، کاری است که هیچ انسان دیگری آن را در طول تاریخ بشریت انجام نداده است. ما در کشورهای اروپایی هیچگاه با خطر نابودی زبان مواجه نبودیم. اما فردوسی به‌درستی ... ادامه مطلب »