خانه / پایان نامه / پایان نامه های شاهنامه / بخش دوم
کلیک کنید

پایان نامه های شاهنامه / بخش دوم

در این بخش پایان نامه های در پیوند با شاهنامه و موضوعات آن معرفی خواهد شد و در نهایت فهرستی از تمامی پایان نامه های در پیوند با شاهنامه گردآوری خواهد شد .   ۲۵-عنوان: سیر تاریخی وندهای زبان فارسی و کارکرد آن در شاهنامه فردوسی نام دانشجو: ابراهیمی، قربانعلی موضوع ها: زبان و ادبیات فارسی | علوم انسانی کلیدواژه ها: پیشوندها | پسوندها | شاهنامه فردوسی | وندها | زبان فارسی | ایران باستان استاد راهنما: دستغیب‌بهشتی، محمودرضا دانشگاه: دانشگاه شیراز دانشکده: دانشکده تحصیلات تکمیلی سال اخذ مدرک: ۱۳۷۳         ________________________________________   ۲۶-عنوان: شایست ، نشایست…

بازبینی کلی

امتیاز کاربر: اولین نفر باشید!
0

در این بخش پایان نامه های در پیوند با شاهنامه و موضوعات آن معرفی خواهد شد و در نهایت فهرستی از تمامی پایان نامه های در پیوند با شاهنامه گردآوری خواهد شد .

 

۲۵-عنوان: سیر تاریخی وندهای زبان فارسی و کارکرد آن در شاهنامه فردوسی

نام دانشجو: ابراهیمی، قربانعلی

موضوع ها: زبان و ادبیات فارسی | علوم انسانی

کلیدواژه ها: پیشوندها | پسوندها | شاهنامه فردوسی | وندها | زبان فارسی | ایران باستان

استاد راهنما: دستغیب‌بهشتی، محمودرضا

دانشگاه: دانشگاه شیراز

دانشکده: دانشکده تحصیلات تکمیلی

سال اخذ مدرک: ۱۳۷۳

 

 

 

 

________________________________________

 

۲۶-عنوان: شایست ، نشایست در شاهنامه فردوسی

نام دانشجو: مرتضوی، حسین

موضوع ها: زبان و ادبیات فارسی | علوم انسانی

کلیدواژه ها: شعرفارسی | فردوسی، ابوالقاسم | شاهنامه فردوسی | خوبی | بدی

استاد راهنما: رستگار، منصور

دانشگاه: دانشگاه شیراز

دانشکده: دانشکده تحصیلات تکمیلی

سال اخذ مدرک: ۱۳۷۲

 

 

 

________________________________________

 

۲۷-عنوان: اندیشه‌های سیاسی در شاهنامه فردوسی

نام دانشجو: کاوه‌پیشقدم، محمدکاظم

موضوع ها: حقوق و علوم سیاسی | علوم انسانی

کلیدواژه ها: اندیشه‌های سیاسی | فره | اسلام | شاهنامه فردوسی | فردوسی، ابوالقاسم | شعوبیه

استاد راهنما: باوند، داود

دانشگاه: دانشگاه امام صادق (ع)

دانشکده: دانشکده علوم سیاسی و معارف اسلامی

سال اخذ مدرک: ۱۳۷۲

 

 

 

________________________________________

 

۲۹-عنوان: قهرمانان شاهنامه فردوسی

نام دانشجو: جهانگیری، علی

موضوع ها: زبان و ادبیات فارسی | علوم انسانی

کلیدواژه ها: شاهنامه فردوسی | قهرمانان شاهنامه فردوسی | فردوسی-ابوالقاسم

دانشگاه: دانشگاه تبریز

دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

سال اخذ مدرک: ۱۳۶۶

 

 

 

________________________________________

 

۳۰-عنوان: نکوهش شاهان در شاهنامه فردوسی

نام دانشجو: طالعی‌قره‌قشلاقی، محبوب

موضوع ها: زبان و ادبیات فارسی | علوم انسانی

کلیدواژه ها: فردوسی-ابوالقاسم | شاهنامه فردوسی

دانشگاه: دانشگاه تربیت مدرس

سال اخذ مدرک: ۱۳۶۵

 

۳۱-عنوان: اسطوره اسفندیار در شاهنامه فردوسی

نام دانشجو: صابر، فرهاد

موضوع ها: زبان و ادبیات فارسی | علوم انسانی

کلیدواژه ها: فردوسی، ابوالقاسم | زردشت | شعر فارسی | اسطوره | اسفندیار(شاهنامه) | شاهنامه فردوسی(کتاب)

استاد راهنما: دزفولیان، محمدکاظم

دانشگاه: دانشگاه شهید بهشتی

دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

سال اخذ مدرک: ۱۳۷۵

 

 

 

________________________________________

 

 

 

 

 

۳۲-عنوان: جهانبینی حکیم ابوالقاسم فردوسی و هومر و اعتقادات و صفات قهرمانان شاهنمامه و “ایلیاد و ادیسه”)

نام دانشجو: ابراهیمی‌فر، مریم

موضوع ها: زبان و ادبیات فارسی | علوم انسانی

کلیدواژه ها: ایلیاد(کتاب) | اسطوره | اودیسه(کتاب) | فردوسی، ابوالقاسم | شاهنامهء فردوسی(کتاب) | هومر

استاد راهنما: صادقیان، محمدعلی

دانشگاه: دانشگاه یزد

دانشکده: دانشکده زبان و ادبیات فارسی

سال اخذ مدرک: ۱۳۷۵

 

 

 

________________________________________

 

۳۴-عنوان: شکست و پیروزی و امید و ناامیدی در شاهنامهء حکیم فردوسی و ارتباط آنها با یکدیگر

نام دانشجو: قنبری، کورش

موضوع ها: زبان و ادبیات فارسی | علوم انسانی

کلیدواژه ها: فردوسی، ابوالقاسم | شاهنامه فردوسی (کتاب) | شعر

استاد راهنما: سجادی، علی‌محمد

دانشگاه: دانشگاه شهید بهشتی

دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

سال اخذ مدرک: ۱۳۷۵

 

 

 

 

 

 

________________________________________

 

۳۵-عنوان: گزارش داستان سیاوش از شاهنامه فردوسی

نام دانشجو: حقیقی، مرتضی

موضوع ها: زبان و ادبیات فارسی | علوم انسانی

کلیدواژه ها: شاهنامه فردوسی | سیاوش (فرزند کیکاووس)

استاد راهنما: معین، مهدخت

دانشگاه: دانشگاه علامه طباطبائی

دانشکده: دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی

سال اخذ مدرک: ۱۳۷۵

 

۳۶-عنوان: هنر داستان‌پردازی فردوسی در داستان سیاوش

نام دانشجو: جعفری، اسدالله

موضوع ها: زبان و ادبیات فارسی | علوم انسانی

کلیدواژه ها: سیاوش (داستان) | فردوسی، ابوالقاسم | هنر

استاد راهنما: صرفی، محمدرضا

دانشگاه: دانشگاه شهید باهنر کرمان ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی

سال اخذ مدرک: ۱۳۷۸

 

 

 

________________________________________

 

۳۷-عنوان: صور گوناگون اغراق در شاهنامه فردوسی

نام دانشجو: کاتبی، فریبا

موضوع ها: زبان و ادبیات فارسی | علوم انسانی

کلیدواژه ها: اغراق | شاهنامه (کتاب ) | فردوسی، ابوالقاسم

استاد راهنما: طالبیان، یحیی

دانشگاه: دانشگاه شهید باهنر کرمان ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی

سال اخذ مدرک: ۱۳۷۷

 

 

 

________________________________________

 

۳۸-عنوان: دعا و مناجات در شاهنامه فردوسی

نام دانشجو: خوشه‌چین، حجت

موضوع ها: زبان و ادبیات فارسی | علوم انسانی

کلیدواژه ها: دعا | شاهنامه فردوسی (کتاب )

استاد راهنما: دزفولیان، کاظم

دانشگاه: دانشگاه شهید بهشتی ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی

سال اخذ مدرک: ۱۳۷۸-۱۳۷۹

 

 

 

________________________________________

 

 

 

 

۳۹-عنوان: فرهنگ کنایات شاهنامه فردوسی

نام دانشجو: لاری دشتی، اسدالله

موضوع ها: زبان و ادبیات فارسی | علوم انسانی

کلیدواژه ها: شاهنامه(کتاب ) | شعر فارسی | فردوسی، ابوالقاسم

استاد راهنما: صرفی، محمدرضا

دانشگاه: دانشگاه شهید باهنر کرمان ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی

سال اخذ مدرک: ۱۳۷۸

 

۴۰-عنوان: بررسی موسیقی شعر در شاهنامه فردوسی

نام دانشجو: نقوی، نقیب

موضوع ها: زبان و ادبیات فارسی | علوم انسانی

کلیدواژه ها: موسیقی | شعر | شاهنامه فردوسی (کتاب)

استاد راهنما: شفیعی‌کدکنی، محمدرضا

دانشگاه: دانشگاه فردوسی مشهد ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی

سال اخذ مدرک: ۱۳۷۶

 

 

 

________________________________________

 

۴۱-عنوان: قرآن در شاهنامه تاثیرپذیری فردوسی از کلام‌الله مجید

نام دانشجو: جلیلی، محمود

موضوع ها: زبان و ادبیات فارسی | علوم انسانی

کلیدواژه ها: قرآن | شاهنامه فردوسی (کتاب)

استاد راهنما: علوی‌مقدم، محمد

دانشگاه: دانشگاه فردوسی مشهد ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی

سال اخذ مدرک: ۱۳۷۳

 

 

 

 

________________________________________

 

۴۲-عنوان: گستره کاربردهای واژگان کیهانی در شاهنامه فردوسی

نام دانشجو: طبسی، حمید

موضوع ها: زبان و ادبیات فارسی | علوم انسانی

کلیدواژه ها: فردوسی، ابوالقاسم | ستاره‌شناسی | واژگان | شعر فارسی | شاهنامه فردوسی (کتاب)

استاد راهنما: یاحقی، محمدجعفر

دانشگاه: دانشگاه فردوسی مشهد ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی

سال اخذ مدرک: ۱۳۷۶

 

 

 

 

 

________________________________________

 

۴۳-عنوان: مقایسه خسرو و شیرین فردوسی و نظامی

نام دانشجو: پیرحیاتی، اشرف

موضوع ها: زبان و ادبیات فارسی | علوم انسانی

کلیدواژه ها: بررسی تطبیقی | شعر فارسی | خسرو و شیرین (کتاب) | فردوسی، ابوالقاسم | نظامی، الیاس‌بن‌یوسف

استاد راهنما: سلمی

دانشگاه: دانشگاه شهید چمران اهواز ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی

سال اخذ مدرک: ۱۳۷۷

 

 

 

________________________________________

 

۴۳-عنوان: موعظه و حکمت در شاهنامه فردوسی

نام دانشجو: نیکداراصل، محمدحسین

موضوع ها: زبان و ادبیات فارسی | علوم انسانی

کلیدواژه ها: شاهنامه (کتاب) | حکمت | موعظه | فردوسی، ابوالقاسم

استاد راهنما: افراسیابی، غلامرضا

دانشگاه: دانشگاه شیراز ، دانشکده تحصیلات تکمیلی

سال اخذ مدرک: ۱۳۷۸

 

 

 

 

۴۴-عنوان: ساختار اوصاف اشخاص در بخش پهلوانی شاهنامه فردوسی

نام دانشجو: شفیع نسب، شعبان

موضوع ها: علوم انسانی | زبان و ادبیات فارسی

کلیدواژه ها: شاهنامه فردوسی | پهلوانی | ایران باستان

استاد راهنما: طالبیان، یحیی

دانشگاه: دانشگاه شهید باهنر کرمان ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی

سال اخذ مدرک: ۱۳۸۰

 

 

 

________________________________________

 

۴۵-عنوان: پیشگویی در شاهنامه حکیم فردوسی

نام دانشجو: میرزا نیکنام، حسین

موضوع ها: علوم انسانی | زبان و ادبیات فارسی

کلیدواژه ها: شاهنامه فردوسی | فردوسی، ابوالقاسم | شعر فارسی | پیشگویی

استاد راهنما: صرفی، محمدرضا

دانشگاه: دانشگاه شهید باهنر کرمان ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی

سال اخذ مدرک: ۱۳۸۰

 

 

 

________________________________________

 

۴۶-عنوان: بررسی اشعار شاهنامه فردوسی در آثار منثور تا قرن هشتم – راحه الصدور، سندباد نامه ، ترجمه تاریخ یمینی ، تاریخ جهانگشای ، مرزبان نامه ، تاریخ وصاف ، جامع التواریخ ، تاریخ گزیده

نام دانشجو: کلانتری، حسن

موضوع ها: زبان و ادبیات فارسی | علوم انسانی

کلیدواژه ها: شعر فارسی | شاهنامه فردوسی | فردوسی ، ابوالقاسم

استاد راهنما: ماهیار، عباس

دانشگاه: دانشگاه تربیت معلم ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی

سال اخذ مدرک: ۱۳۸۰

 

 

 

________________________________________

 

۴۷-عنوان: تحلیل گرشاسب نامه اسدی و مقایسه برخی از مضامین آن با شاهنامه فردوسی

نام دانشجو: قربانی مقدم، غلامرضا

موضوع ها: علوم انسانی | زبان و ادبیات فارسی

کلیدواژه ها: شاهنامه فردوسی(کتاب ) | گرشاسب نامه(کتاب) | بررسی تطبیقی | فردوسی، ابوالقاسم | اسدی ، علی بن احمد

استاد راهنما: صادقیان، محمدعلی

دانشگاه: دانشگاه یزد

دانشکده: مجتمع علوم انسانی

سال اخذ مدرک: ۱۳۷۷

 

 

 

________________________________________

 

۴۸-عنوان: بررسی عناصر تجسمی در شاهنامه فردوسی/ موضوع طرح عملی : صحنه ای از شاهنامه ( رزم رستم با اشکبوس)

نام دانشجو: شبیری معالی، علی اصغر

موضوع ها: هنر | نقاشی

کلیدواژه ها: شاهنامه فردوسی(کتاب) | فردوسی، ابوالقاسم | تجسم

استاد راهنما: آیت اللهی، حبیب الله

دانشگاه: دانشگاه شاهد

دانشکده: دانشکده هنر

سال اخذ مدرک: ۱۳۸۰

 

 

 

 

 

________________________________________

 

۴۹-عنوان: بررسی عنصر رنگ و جلوه های آن در شاهنامه فردوسی

نام دانشجو: احمدیان، لیلا

موضوع ها: زبان و ادبیات فارسی | علوم انسانی

کلیدواژه ها: رنگ | شاهنامه (کتاب ) | فردوسی، ابوالقاسم

استاد راهنما: حسن لی، کاووس

دانشگاه: دانشگاه شیراز، دانشکده تحصیلات تکمیلی

سال اخذ مدرک: ۱۳۸۱

 

 

 

 

 

۵۰-عنوان: چهره های مظلوم در شاهنامه فردوسی

نام دانشجو: قربانی، غلامعلی

موضوع ها: زبان و ادبیات فارسی | علوم انسانی

کلیدواژه ها: شاهنامه(کتاب ) | مظلومیت | چهره داستانی

استاد راهنما: صادقیان، محمدعلی

دانشگاه: دانشگاه یزد، دانشکده زبان و ادبیات فارسی

سال اخذ مدرک: ۱۳۷۸

 

۵۱-عنوان: بررسی زبان شناختی حماسه رستم و سهراب فردوسی

نام دانشجو: کمپانی زارع، فاطمه

موضوع ها: زبان و ادبیات فارسی | علوم انسانی

کلیدواژه ها: رستم و سهراب(کتاب) | زبان‌شناسی | حماسه | فردوسی، ابوالقاسم | شاهنامه(کتاب)

استاد راهنما: یارمحمد، لطف الله

دانشگاه: دانشگاه شیراز، دانشکده تحصیلات تکمیلی

سال اخذ مدرک: ۱۳۸۱

 

 

 

 

 

 

________________________________________

 

۵۲-عنوان: ریشه‌یابی توتم در شاهنامه فردوسی و گرشاسب‌نامه اسدی و مقایسه آن با ایلیاد و اودیسه هومر

نام دانشجو: زندیه، معصومه

موضوع ها: زبان و ادبیات فارسی | علوم انسانی

کلیدواژه ها: –

استاد راهنما: شریفیان، مهدی

دانشگاه: دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه زبان و ادبیات فارسی

سال اخذ مدرک: ۱۳۸۶

 

 

 

________________________________________

 

۵۳-عنوان: مقایسه بین ویژگیهای قهرمانی رستم و شاه سیف در دو اثر حماسی: شاهنامه فردوسی و سیره الملک سیف بن ذی یزن

نام دانشجو: البکور، مصطفی

موضوع ها: زبان و ادبیات فارسی | علوم انسانی

کلیدواژه ها: –

استاد راهنما: نیکوبخت، ناصر

دانشگاه: دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی

سال اخذ مدرک: ۱۳۸۲

 

 

 

________________________________________

 

۵۴-عنوان: مقایسه ی روایات مربوط به فریدون و منوچهر در شاهنامه ی فردوسی با متون تاریخی تا قرن هفتم (ه.ق)

نام دانشجو: دهقانی، هوشمند

موضوع ها: زبان و ادبیات فارسی | علوم انسانی

کلیدواژه ها: شاهنامه فردوسی

استاد راهنما: جوکار، نجف

دانشگاه: دانشگاه شیراز

سال اخذ مدرک: ۱۳۸۲

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________

 

۵۵-عنوان: مقایسه شاهنامه فردوسی با تاریخ غررالسیر معروف به کتاب غرراخبار ملوک الفرس و سیرهم

نام دانشجو: صمدی ملایوسفی، اسماعیل

موضوع ها: زبان و ادبیات فارسی | علوم انسانی

کلیدواژه ها: فردوسی، ابوالقاسم | حماسه | غررالسیر | اسطوره | کیومرث | شاهنامه

استاد راهنما: پاشا اجلالی، امین

دانشگاه: دانشگاه تبریز ، دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی ، گروه زبان و ادبیات فارسی

سال اخذ مدرک: ۱۳۸۳

 

 

 

 

 

۵۶-عنوان: آرمان دادخواهی و ظلم ستیزی در شاهنامه فردوسی

نام دانشجو: خلیلی، حسین

موضوع ها: زبان و ادبیات فارسی | علوم انسانی

کلیدواژه ها: شاهنامه فردوسی (کتاب ) | فردوسی، ابوالقاسم | بررسی ادبی | ظلم ستیزی | دادخواهی

استاد راهنما: سجادی، علیمحمد

دانشگاه: دانشگاه شهید بهشتی

دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

سال اخذ مدرک: ۱۳۷۹

 

۵۷-عنوان: تحول اندیشه ایرانشهری پس از ورود اسلام به ایران (با اتکاء به آراء فردوسی، خواجه نظام الملک طوسی و شیخ شهاب الدین سهروردی)

نام دانشجو: رستم وندی آغمیونی، تقی

موضوع ها: علوم انسانی | –

کلیدواژه ها: –

استاد راهنما: قادری، حاتم

دانشگاه: دانشگاه تربیت مدرس.دانشکده علوم انسانی

سال اخذ مدرک: ۱۳۸۳

 

 

 

________________________________________

 

۵۸-عنوان: بررسی ساختار واژگان شاهنامه فردوسی

نام دانشجو: رام، مژگان

موضوع ها: علوم انسانی | –

کلیدواژه ها: –

استاد راهنما: عاصی، مصطفی

دانشگاه: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.پژوهشکده زبانشناسی همگانی

سال اخذ مدرک: ۱۳۸۲

 

 

 

________________________________________

 

۵۹-عنوان: بررسی تطبیقی عناصر شگفت در بخشهائی از شاهنامه فردوسی و برخی از رمانهای حماسی کرتین دوتروا

نام دانشجو: آقانباتی، سیما

موضوع ها: علوم انسانی | زبان و ادبیات فارسی

کلیدواژه ها: –

استاد راهنما: خطاط، نسرین

دانشگاه: دانشگاه شهید بهشتی

سال اخذ مدرک: ۱۳۸۴

 

 

 

________________________________________

 

۶۰-عنوان: کوه و جلوه های اساطیری ان در شاهنامه فردوسی

نام دانشجو: جعفری کمانگر، فاطمه

موضوع ها: علوم انسانی | زبان و ادبیات فارسی

کلیدواژه ها: –

استاد راهنما: مدبری، محمود

دانشگاه: دانشگاه ادبیات و علوم انسانی

سال اخذ مدرک: ۱۳۸۲

 

 

 

________________________________________

 

۶۱-عنوان: بررسی ویژگیها و جلوه های دنیا در نگاه فردوسی

نام دانشجو: کیخا، ابراهیم

موضوع ها: علوم انسانی | –

کلیدواژه ها: –

استاد راهنما: صرفی، محمدرضا

دانشگاه: دانشگاه شهید باهنر کرمان.دانشکده ادبیات و علوم انسانی.گروه زبان و ادبیات فارسی

سال اخذ مدرک: ۱۳۸۱

 

 

 

 

 

 

 

 

۶۲-عنوان: مولفه های هویت فرهنگی ایرانیان در شاهنامه ی فردوسی

نام دانشجو: رمضانیان سیاهکلرودی، باقر

موضوع ها: علوم انسانی | –

کلیدواژه ها: –

استاد راهنما: صرفی، محمدرضا

دانشگاه: دانشگاه شهید باهنر کرمان.دانشکده ی ادبیات و علوم انسانی

سال اخذ مدرک: ۱۳۸۳

 

 

 

________________________________________

 

۶۳-عنوان: بررسی تشبیه در شاهنامه فردوسی

نام دانشجو: محمودی، توکل

موضوع ها: علوم انسانی | زبان و ادبیات فارسی

کلیدواژه ها: –

استاد راهنما: درگاهی، محمود

دانشگاه: دانشگاه زنجان.دانشکده علوم انسانی.گروه زبان و ادبیات فارسی

سال اخذ مدرک: ۱۳۸۵

 

 

 

________________________________________

 

۶۴-عنوان: تاثیر اندیشه های زروانی برشعر رودکی، فردوسی و خیام

نام دانشجو: زارعی، محمد

موضوع ها: علوم انسانی | زبان و ادبیات فارسی

کلیدواژه ها: –

استاد راهنما: رضوانیان، فدسیه

دانشگاه: دانشگاه مازندران.دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

سال اخذ مدرک: ۱۳۸۵

 

۶۵-عنوان: خرد و خردورزی در شاهنامه‌ی فردوسی

نام دانشجو: هوزیاری، عبدالحکیم

موضوع ها: علوم انسانی | زبان و ادبیات فارسی

کلیدواژه ها: –

استاد راهنما: غنی‌پور ملکشاه، احمد

دانشگاه: دانشگاه مازندران.دانشکده‌ی علوم انسانی و اجتماعی

سال اخذ مدرک: ۱۳۸۵

 

 

 

________________________________________

 

۶۶-عنوان: عشق در شاهنامه فردوسی و مقایسه آن با ایلیاد و اودیسه هومر

نام دانشجو: ابراهیمی دهقان‌پور، شهناز

موضوع ها: علوم انسانی | –

کلیدواژه ها: –

استاد راهنما: هاشمیان، لیلا

دانشگاه: دانشگاه بوعلی سینا همدان.دانشکده ادبیات و علوم انسانی

سال اخذ مدرک: ۱۳۸۵

 

 

 

________________________________________

 

۶۷-عنوان: بررسی کنایه در شاهنامه فردوسی

نام دانشجو: هوشیار، عیوض

موضوع ها: زبان و ادبیات فارسی | علوم انسانی

کلیدواژه ها: فردوسی، ابوالقاسم | شاهنامه (کتاب) | استعاره | شعر فارسی | ضرب‌المثل | کنایه (بع)

استاد راهنما: مقصودی، نورالدین

دانشگاه: دانشگاه تبریز ، دانشکده ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی

سال اخذ مدرک: ۱۳۸۲

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۶۸-عنوان: نقد وبررسی داستانهایی چند از شاهنامه فردوسی براساس موازین داستان نویسی نوین

نام دانشجو: سلاطی، زهرا

موضوع ها: زبان و ادبیات فارسی | علوم انسانی

کلیدواژه ها: عناصر داستان+نقدوبررسی+شاهنامه

استاد راهنما: منیری، حجت الله

دانشگاه: آزاد اسلامی واحدبروجرد-دانشکده تحصیلات تکمیلی

سال اخذ مدرک: ۱۳۶۲

 

۶۹-عنوان: تحلیل و بررسی خواب و رویا در شاهنامه فردوسی

نام دانشجو: سیدان، سید هاشم

موضوع ها: زبان و ادبیات فارسی | علوم انسانی

کلیدواژه ها: تحلیل و بررسی خواب و رویا در شاهنامه فردوسی

استاد راهنما: اردلان جوان، سید علی

دانشگاه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت حیدریه

سال اخذ مدرک: ۱۳۶۲

 

 

 

________________________________________

 

۷۰-عنوان: تحلیل و بررسی خواب و رویا در شاهنامه فردوسی

نام دانشجو: سیدان، سید هاشم

موضوع ها: زبان و ادبیات فارسی | علوم انسانی

کلیدواژه ها: تحلیل و بررسی خواب و رویا در شاهنامه فردوسی

استاد راهنما: اردلان جوان، سید علی

دانشگاه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت حیدریه

سال اخذ مدرک: ۱۳۶۲

 

 

 

________________________________________

 

۷۱-عنوان: جایگاه اسطوره های شاهنامه فردوسی درگفتگوی تمدنها

نام دانشجو: مهرابی، مهین

موضوع ها: آبخیزداری | هنر

کلیدواژه ها: اسطوره

استاد راهنما: حاجیان، فردوس

دانشگاه: آزاد اسلامی-دانشکده هنر ومعماری-گروه پژوهش هنر

سال اخذ مدرک: ۱۳۷۹

 

 

 

 

 

 

________________________________________

 

۷۲-عنوان: بررسی نیرنگ و خدعه در شاهنامه فردوسی

نام دانشجو: صحرایی، قاسم

موضوع ها: زبان و ادبیات فارسی | علوم انسانی

کلیدواژه ها: شاهنامه فردوسی نیرنگ خدعه

استاد راهنما: مصفا، مظاهر

دانشگاه: دانشگاه تهران،ادبیات وعلوم انسانی،زبان و ادبیات فارسی

سال اخذ مدرک: ۱۳۷۷

 

 

 

 

 

 

________________________________________

 

۷۳-عنوان: مایه های دینی و عرفانی در شاهنامه فردوسی

نام دانشجو: گودرزی، مرتضی

موضوع ها: الهیات و معارف اسلامی | علوم انسانی

کلیدواژه ها: دین پزوهی – جهان بینی – جهان شناسی – انسان شناسی – فرجام شناسی – اسطوره – پدیدارشناسی دینی – خرد – فره ایزدی – ارزشهای دینی – ضد ارزشها – روایات دینی – مناسک و آیین های دینی – نیایش – سوگند – تشریفات دینی – عرفان – شخصیت شناسی

استاد راهنما: مهدی زاده، علی

دانشگاه: دانشگاه تهران / دانشکده الهیات / گروه ادیان و عرفان

سال اخذ مدرک: ۱۳۷۷

 

 

 

 

 

۷۴-عنوان: بررسی اشعار تعلیمی در شاهنامه فردوسی

نام دانشجو: بلاغی اینالو، علی

موضوع ها: زبان و ادبیات فارسی | علوم انسانی

کلیدواژه ها: شاهنامه فردوسی (کتاب) | شعر تعلیمی | ادبیات فارسی | داستان

استاد راهنما: نجفدری، حسین

دانشگاه: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، پژوهشکده زبان و ادبیات فارسی

سال اخذ مدرک: ۱۳۸۲

 

 

 

________________________________________

 

۷۵-عنوان: تاثیر شاهنامه فردوسی بر آثار اخوان ثالث در حوزه سبک شناسی، داستان پردازی و روایات اساطیری

نام دانشجو: مرشدی، هانیه

موضوع ها: علوم انسانی | –

کلیدواژه ها: –

دانشگاه: دانشگاه تهران

سال اخذ مدرک: ۱۳۸۵

 

۷۶-عنوان: رسوم خانوادگی و اجتماعی در شاهنامه فردوسی (دوره پهلوانی)

نام دانشجو: دهقان شیری، معصومه

موضوع ها: – | علوم انسانی

کلیدواژه ها: –

استاد راهنما: علامی مهماندوستی، –

دانشگاه: دانشگاه الزهراء.دانشکده ادبیات، زبانهای خارجی و تاریخ

سال اخذ مدرک: ۱۳۸۵

 

 

 

________________________________________

 

۷۷-عنوان: تداعی معانی و افکار در شاهنامه فردوسی

نام دانشجو: خوارزمی، حمیدرضا

موضوع ها: علوم انسانی | –

کلیدواژه ها: –

استاد راهنما: صرفی، محمدرضا

دانشگاه: دانشگاه شهید باهنر کرمان.دانشکده ادبیات و علوم انسانی

سال اخذ مدرک: ۱۳۸۵

 

 

 

________________________________________

 

۷۸-عنوان: رسوم خانوادگی و اجتماعی در شاهنامه فردوسی (دوره پهلوانی)

نام دانشجو: دهقان شیری، معصومه

موضوع ها: – | علوم انسانی

کلیدواژه ها: –

استاد راهنما: علامی مهماندوستی، –

دانشگاه: دانشگاه الزهراء.دانشکده ادبیات، زبانهای خارجی و تاریخ

سال اخذ مدرک: ۱۳۸۵

 

 

 

________________________________________

 

۷۹-عنوان: تداعی معانی و افکار در شاهنامه فردوسی

نام دانشجو: خوارزمی، حمیدرضا

موضوع ها: علوم انسانی | –

کلیدواژه ها: –

استاد راهنما: صرفی، محمدرضا

دانشگاه: دانشگاه شهید باهنر کرمان.دانشکده ادبیات و علوم انسانی

سال اخذ مدرک: ۱۳۸۵

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۸۰-عنوان: تحول داستانی و برداشت عرفانی احسن القصص در منظومه‌های یوسف و زلیخای (منسوب به فردوسیـ جامی و خاوری) جامع الستین و حدائق الحقایق

نام دانشجو: حسینی، زهرا

موضوع ها: علوم انسانی | –

کلیدواژه ها: –

استاد راهنما: ریاحی‌زمین، زهرا

دانشگاه: دانشگاه شیراز.دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی

سال اخذ مدرک: ۱۳۸۶

 

 

 

________________________________________

 

۸۱-عنوان: پیمانداری در شاهنامه فردوسی

نام دانشجو: پناهی، نعمت الله

موضوع ها: علوم انسانی | –

کلیدواژه ها: –

استاد راهنما: رحیمی، مهدی

دانشگاه: دانشگاه بیرجند

سال اخذ مدرک: ۱۳۸۴

 

 

 

________________________________________

 

۸۲-عنوان: ریشه یابی اندیشه های خیامی در شاهنامه فردوسی (بخش پهلوانی)

نام دانشجو: باغبان، طیبه

موضوع ها: علوم انسانی | –

کلیدواژه ها: –

استاد راهنما: مشهدی، محمدامیر

دانشگاه: دانشگاه سیستان و بلوچستان.دانشکده ادبیات و علوم انسانی

سال اخذ مدرک: ۱۳۸۶

 

۸۳-عنوان: بررسی تطبیقی شاهنامه ی فردوسی و حماسه رامایانا و تاثیر آن ها بر هنر نگارگری ایران و هند

نام دانشجو: ادهم،نیما

استاد راهنما: بلخاری قهی،حسن

دانشگاه: دانشگاه هنر – تهران

دانشکده: دانشکده هنرهای تجسمی

سال اخذ مدرک: ۱۳۸۸

 

 

 

________________________________________

 

۸۴-عنوان: بررسی پدیده‌های طبیعی اساطیری در شاهنامه‌ی فردوسی

نام دانشجو: مددی،غلامحسین

استاد راهنما: موسوی،سیدکاظم

دانشگاه: دانشگاه شهرکرد

دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

سال اخذ مدرک: ۱۳۸۸

 

۸۵-عنوان: تحلیل تطبیقی تراژدی لیر شاه شکسپیر با داستان فریدون در شاهنامه فردوسی

نام دانشجو: بیرانوند،ذبیح اله

استاد راهنما: خسروی شکیب،محمد

دانشگاه: دانشگاه لرستان

 

دانشکده: دانشکده ادبیاتو علوم انسانی

سال اخذ مدرک: ۱۳۸۸

 

 

 

۸۶-عنوان: بررسی آداب و رسوم ایرانی و سرچشمه های آن در شاهنامه فردوسی

نام دانشجو: کرمانی،عباس

استاد راهنما: قوام،ابوالقاسم ،

دانشگاه: دانشگاه فردوسی مشهد

دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

سال اخذ مدرک: ۱۳۸۸

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۸۷-عنوان: بررسی مقایسه ای توصیف صبح در بخش پهلوانی شاهنامه ی فردوسی و ده قصیده از قصاید خاقانی شروانی.

نام دانشجو: حسنی،بهجت

استاد راهنما: محمدی بدر،نرگس

دانشگاه: دانشگاه پیام نور مرکز تهران

دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

سال اخذ مدرک: ۱۳۸۸

 

 

 

________________________________________

 

۸۸-عنوان: بررسی جامعه شناختی مصرف لوازم آراِیشی(مطالعه موردی دانشجویان دختر دانشگاه فردوسی مشهد)

نام دانشجو: امین،علیرضا

استاد راهنما: حاضری،علی محمد

دانشگاه: دانشگاه تربیت مدرس

دانشکده: دانشکده علوم انسانی

سال اخذ مدرک: ۱۳۸۸

 

 

 

 

 

 

________________________________________

 

۸۹-عنوان: بررسی و تحلیل”آسمان” در شعر سبک خراسانی (رودکی-فردوسی و ناصرخسرو)

نام دانشجو: کرمی چمه،یوسف

استاد راهنما: طغیانی،اسحاق

دانشگاه: دانشگاه اصفهان

دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

سال اخذ مدرک: ۱۳۸۸

 

 

 

________________________________________

 

۹۰-عنوان: نقد و تحلیل اندیشه های شاهی آرمانی در شاهنامه فردوسی

نام دانشجو: یزدانیان امیری،بهاره

استاد راهنما: ظهیری،بیژن

دانشگاه: دانشگاه محقق اردبیلی

دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

سال اخذ مدرک: ۱۳۸۸

 

۹۱-عنوان: بررسی و نقد شرح های (خالقی مطلق،کزازی،جوینی)برجلد اول شاهنامه فردوسی.

نام دانشجو: صادقی،علی

استاد راهنما: نوریان،مهدی

دانشگاه: دانشگاه اصفهان

دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

سال اخذ مدرک: ۱۳۸۸

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________

 

۹۲-عنوان: جادو در شاهنامه ی فردوسی

نام دانشجو: صمصامی،منیره

استاد راهنما: حسن آبادی،محمود

دانشگاه: دانشگاه سیستان و بلوچستان

دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

سال اخذ مدرک: ۱۳۸۸

 

 

 

 

 

 

 

 

۹۳-عنوان: اسطوره های حیوانی موجود در شاهنامه فردوسی و کاربرد آن در گرافیک معاصر ایران

نام دانشجو: صفرزاده سرآسیابی،مهدیه

استاد راهنما: معنوی راد،میترا محدث،محبوبه

دانشگاه: دانشگاه الزهراء علیها السلام

دانشکده: دانشکده هنر

سال اخذ مدرک: ۱۳۸۸

 

 

 

________________________________________

 

۹۴-عنوان: نقد اسطوره ای و کاربرد آن در تحلیل شاهنامه فردوسی

نام دانشجو: قائمی،فرزاد

استاد راهنما: یاحقّی،محمّد جعفر

دانشگاه: دانشگاه فردوسی مشهد

دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

سال اخذ مدرک: ۱۳۸۹

 

 

 

________________________________________

 

۹۵-عنوان: بیان چگونگی فصول سال در اشعار فارسی(فردوسی،نظامی،جامی)و بازتاب آن درکلام تصویری نگارگری (آثار بهزاد وهنرمندان شاخص عصر صفوی)

نام دانشجو: رنجبری،سوسن

استاد راهنما: شهرستانی،حسن صالحی پور،شهرزاد

دانشگاه: دانشگاه الزهراء علیها السلام

دانشکده: دانشکده هنر

سال اخذ مدرک: ۱۳۸۹

 

 

 

________________________________________

 

۹۶-عنوان: بیان تصویری در شاهنامه فردوسی و نقد نمود آن در شاهنامه بایسنقری

نام دانشجو: مهرابی،بهنام

استاد راهنما: مسجدی،حسین

دانشگاه: دانشگاه هنر – اصفهان

دانشکده: دانشکده هنر

سال اخذ مدرک: ۱۳۸۸

 

 

 

۹۷-عنوان: تبیین آراء تربیتی فردوسی با استناد به شاهنامه

نام دانشجو: نکوئیان،حبیب

استاد راهنما: شمشیری،بابک

دانشگاه: دانشگاه شیراز

دانشکده: دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

سال اخذ مدرک: ۱۳۸۹

 

 

 

________________________________________

 

۹۸-عنوان: تحلیل عناصر طبیعی و ماورایی در شاهنامه فردوسی بر اساس رمز و اسطوره شناسی

نام دانشجو: قربانی،رحمان

استاد راهنما: هاشمی،مرتضی

دانشگاه: دانشگاه اصفهان

دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

سال اخذ مدرک: ۱۳۸۸

 

 

 

________________________________________

 

۹۹-عنوان: زیر ساخت¬های اسطوره¬ای – حماسی آثار ادبی(با تاکید بر شاهنامه¬ی فردوسی_ ازابتدا تا پایان پادشاهی کیخسرو_ و بانو گشسب نامه)

نام دانشجو: پرون،ابوذر

استاد راهنما: اکرمی،میر جلیل

دانشگاه: دانشگاه تبریز

دانشکده: دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی

سال اخذ مدرک: ۱۳۸۹

 

 

 

 

 

 

 

۱۰۰-عنوان: بررسی تطبیقی توصیف و شخصیتهای داستانی در بیژن و منیژه فردوسی و همای و همایون خواجه کرمانی

نام دانشجو: علیرضایی،فرشته

استاد راهنما: شکری،یدالله

دانشگاه: دانشگاه ایلام

دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

سال اخذ مدرک: ۱۳۸۹

 

 

 

________________________________________

 

۱۰۱-عنوان: بررسی جنبه¬های تمثیلی و نمادین در بخش¬های اساطیری و پهلوانی شاهنامه¬ی فردوسی

نام دانشجو: آخوند نژاد،امرالله

استاد راهنما: صالحی مازند رانی،محمد رضا

دانشگاه: دانشگاه شهید چمران اهواز

دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

سال اخذ مدرک: ۱۳۸۹

 

 

 

________________________________________

 

۱۰۲-عنوان: رابطه راهبردهای خودتنظیمی و اهداف پیشرفت در دانشجویان دانشگاههای فردوسی و آزاد مشهد

نام دانشجو: تجری،اعظم

استاد راهنما: کارشکی،حسین

دانشگاه: دانشگاه فردوسی مشهد

دانشکده: دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

سال اخذ مدرک: ۱۳۸۹

 

 

 

________________________________________

 

۱۰۳-عنوان: مقایسه تطبیقی تحلیلی حماسه های ایلیاد و اودیسه هومر با شاهنامه فردوسی

نام دانشجو: عباسی،حجت

استاد راهنما: قبادی،حسینعلی

دانشگاه: دانشگاه تربیت مدرس

دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

سال اخذ مدرک: ۱۳۸۹

 

 

 

________________________________________

 

۱۰۴-عنوان: شیوه های نامه نگاری در شاهنامه ی فردوسی و بررسی جایگاه پیک در این کتاب

نام دانشجو: ندرمحمدی،فلورا

استاد راهنما: حائری،محمد حسن

دانشگاه: دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده: دانشکده ادبیات

سال اخذ مدرک: ۱۳۸۹

 

 

 

 

 

 

________________________________________

 

۱۰۵-عنوان: تحلیل ادبی نگاره های شاهنامه فردوسی

نام دانشجو: ماه وان،فاطمه

استاد راهنما: یاحقی،محمدجعفر

دانشگاه: دانشگاه فردوسی مشهد

دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

سال اخذ مدرک: ۱۳۸۹

 

۱۰۶-عنوان: آیین ها و ابزارهای جنگ در شاهنامه فردوسی

نام دانشجو: حسین زاده بندقیری ،مجید

استاد راهنما: جوکار،منوچهر امامی،نصرالله

دانشگاه: دانشگاه شهید چمران اهواز

دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

سال اخذ مدرک: ۱۳۸۹

 

 

 

 

 

۱۰۷-عنوان: بررسی بخش تاریخی شاهنامه‌ی فردوسی با توجه به منابع عمده‌ی تاریخی (از پادشاهی انوشیروان تا پایان پادشاهی یزدگرد سوم)

نام دانشجو: ناصرپور،ابوالحسن

استاد راهنما: جانی پور،دکتر محمدعلی

دانشگاه: دانشگاه یاسوج

دانشکده: دانشکده علوم انسانی

سال اخذ مدرک: ۱۳۸۹

 

 

 

________________________________________

 

۱۰۸-عنوان: بررسی و مقایسه شرح های خالقی مطلق،کزازی و جوینی بر جلد دوم شاهنامه فردوسی

نام دانشجو: فرخ نژاد،فریبا

استاد راهنما: نصراصفهانی،محمدرضا

دانشگاه: دانشگاه اصفهان

دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

سال اخذ مدرک: ۱۳۸۹

 

 

 

 

 

________________________________________

 

۱۰۹-عنوان: بررسی اعلان هایی با مضمون فردوسی و شاهنامه از سال ۷۰ تا ۸۸ در ایران

نام دانشجو: نیکنام،المیرا

استاد راهنما: قاضی زاده،خشایار کریمی،ویدا

دانشگاه: دانشگاه شاهد

دانشکده: دانشکده هنر

سال اخذ مدرک: ۱۳۸۹

 

 

۱۱۰-عنوان: بررسی و سنجش چهره‌شناختی شخصیت‌های شاهنامه فردوسی با ایلیاد و ادیسه وانه‌اید ویرژیل

نام دانشجو: نریمانی،اسفندیار

استاد راهنما: کزازی،میرجلال الدین ،

دانشگاه: دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده: دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی

سال اخذ مدرک: ۱۳۸۶

 

 

 

 

 

 

________________________________________

 

۱۱۱-عنوان: تحلیل و بررسی عشق در شاهنامه فردوسی

نام دانشجو: کمالوند،لیلی

استاد راهنما: رکنی،محمد امین

دانشگاه: دانشگاه پیام نور

دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

سال اخذ مدرک: ۱۳۸۶

 

 

 

________________________________________

 

۱۱۲-عنوان: ساختار سیاسی شاهنامه فردوسی

نام دانشجو: علی‌اصغری،محمود

استاد راهنما: مالمیر،تیمور

دانشگاه: دانشگاه کردستان

دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

سال اخذ مدرک: ۱۳۸۶

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱۱۳-عنوان: بررسی و مقایسه خسرو و شیرین فردوسی و نظامی

نام دانشجو: جعفریان،پروین

استاد راهنما: سبحانی،توفیق

دانشگاه: دانشگاه پیام نور

دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

سال اخذ مدرک: ۱۳۸۱

 

 

 

________________________________________

 

۱۱۴-عنوان: بازتاب فرهنگ ایرانی در شاهنامه ی فردوسی

نام دانشجو: آذرپیرا،علی اصغر

استاد راهنما: شریفیان،مهدی

دانشگاه: دانشگاه بوعلی سینا – همدان

دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

سال اخذ مدرک: ۱۳۸۶

 

 

 

________________________________________

 

۱۱۵-عنوان: تاثیر زروانیزم در شاهنامه فردوسی و قصاید ناصر خسرو

نام دانشجو: عسگری رابری،سکینه

استاد راهنما: قافله‌باشی،اسماعیل

دانشگاه: دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین

دانشکده: دانشکده علوم انسانی

سال اخذ مدرک: ۱۳۸۷

 

 

 

________________________________________

 

۱۱۶-عنوان: بررسی مقابله ای ترجمه استعارات رنگ در دو ترجمه انگلیسی از شاهنامه فردوسی

نام دانشجو: شبانی،انوشه

استاد راهنما: پیرنجم الدین،حسین

دانشگاه: دانشگاه اصفهان

دانشکده: دانشکده زبانهای خارجی

سال اخذ مدرک: ۱۳۸۷

 

 

 

________________________________________

 

۱۱۷-عنوان: آیین‌های پهلوانی و رزم در شاهنامه فردوسی

نام دانشجو: مرجع زاده،سعید

استاد راهنما: مدبری،محمود

دانشگاه: دانشگاه شهید باهنر کرمان

دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

سال اخذ مدرک: ۱۳۸۷

 

۱۱۸-عنوان: آسمان و کارکردهای آن در شاهنامه فردوسی

نام دانشجو: محمدی،زهره

استاد راهنما: مدبری،محمود

دانشگاه: دانشگاه شهید باهنر کرمان

دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

سال اخذ مدرک: ۱۳۸۷

 

 

 

________________________________________

 

۱۱۹-عنوان: کیخسرو در اوستا،‌ متون پهلوی و شاهنامه فردوسی

نام دانشجو: امیریان،خاطره

استاد راهنما: قلعه خانی،گلنار

دانشگاه: دانشگاه شیراز

دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

سال اخذ مدرک: ۱۳۸۷

 

 

 

 

 

 

 

۱۲۰-عنوان: هفت جانور اسطوره ای در منظومه های حماسی ملی ایران با تکیه بر شاهنامه فردوسی

نام دانشجو: رضائی اول،مریم

استاد راهنما: شامیان ساروکلائی،دکتر اکبر

دانشگاه: دانشگاه بیرجند

دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

سال اخذ مدرک: ۱۳۸۹

 

 

 

________________________________________

 

۱۲۱-عنوان: صورخیال در شاهنامه‌ی فردوسی

نام دانشجو: موسوی،رسول

استاد راهنما: پشت‌دار،علی محمّد

دانشگاه: دانشگاه پیام نور مرکز تهران

دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

سال اخذ مدرک: ۱۳۸۸

 

 

 

________________________________________

 

۱۲۲-عنوان: سیمای خدا درشاهنامه فردوسی

نام دانشجو: عربشاهی کاشی،الهام

استاد راهنما: شجری،رضا

دانشگاه: دانشگاه کاشان

دانشکده: دانشکده علوم انسانی

سال اخذ مدرک: ۱۳۸۸

 

 

 

________________________________________

 

۱۲۳-عنوان: مقایسه تطبیقی رستم و سهراب فردوسی و ادیپ شهریار سوفوکل

نام دانشجو: محمدصالحی دارانی،حسین

استاد راهنما: فرزاد،عبدالحسین ،

دانشگاه: دانشگاه پیام نور مرکز تهران

دانشکده: پژوهشکده ادبیات

سال اخذ مدرک: ۱۳۸۸

 

 

 

________________________________________

 

۱۲۴-عنوان: مقاله شناسی توصیفی- انتقادی فردوسی و شاهنامه براساس فهرست مقالات ایرج افشار تا پایان دفتر پنجم

نام دانشجو: سیدیزدی،زهرا

استاد راهنما: یاحقی،محمدجعفر ،

دانشگاه: دانشگاه فردوسی مشهد

دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

سال اخذ مدرک: ۱۳۸۷

 

 

 

 

 

 

________________________________________

 

۱۲۵-عنوان: تحلیل و بررسی آراء فلسفی ایرانی پیش از اسلام در شاهنامه فردوسی

نام دانشجو: سهرابی،نصیرا

استاد راهنما: شفق،اسماعیل ،

دانشگاه: دانشگاه بوعلی سینا – همدان

دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

سال اخذ مدرک: ۱۳۸۷

 

۱۲۶-عنوان: شاهنامه

نام دانشجو: عریان، سعید

موضوع ها: زبان‌شناسی همگانی | علوم انسانی

کلیدواژه ها: شاهنامه

دانشگاه: دانشگاه تهران

دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

سال اخذ مدرک: ۱۳۶۴

 

۱۲۷-عنوان: جغرافیای اساطیری شاهنامه

نام دانشجو: عریان، سعید

موضوع ها: زبان‌شناسی همگانی | علوم انسانی

کلیدواژه ها: شاهنامه | اساطیر | جغرافیای اساطیری

دانشگاه: دانشگاه تهران

دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

سال اخذ مدرک: ۱۳۶۴

 

 

 

________________________________________

 

۱۲۸-عنوان: لغات وترکیبات نادر در شاهنامه با ذکر شواهد آن

نام دانشجو: تجربه‌کار، گیتی

موضوع ها: زبان‌شناسی همگانی | علوم انسانی

کلیدواژه ها: شاهنامه | واژگان | لغت‌شناسی

دانشگاه: دانشگاه تهران

دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

سال اخذ مدرک: ۱۳۵۵

 

 

 

۱۲۹-عنوان: اسکندر در شاهنامه و اسکندرنامه

نام دانشجو: پردوست، داود

موضوع ها: زبان و ادبیات فارسی | علوم انسانی

کلیدواژه ها: اسکندرˆداستانˆ | شاهنامه | اسکندرنامه

دانشگاه: دانشگاه تهران

دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

سال اخذ مدرک: ۱۳۶۲

 

 

 

________________________________________

 

۱۳۰-عنوان: یک مطالعه عمومی در مقایسه دو داستان منظوم و داستان رستم در شاهنامه

نام دانشجو: انواری، سیدمحمود

موضوع ها: زبان و ادبیات فارسی | علوم انسانی

کلیدواژه ها: شاهنامه | داستان رستم در شاهنامه

دانشگاه: دانشگاه تهران

دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

سال اخذ مدرک: ۱۳۵۱

 

 

 

________________________________________

 

۱۳۱-عنوان: مقایسه و بررسی زمینه‌های مشترک در شاهنامه و ایلیاد

نام دانشجو: زال، بیژن

موضوع ها: زبان و ادبیات فارسی | علوم انسانی

کلیدواژه ها: ایلیاد | شاهنامه

دانشگاه: دانشگاه تهران

دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

سال اخذ مدرک: ۱۳۵۹

 

۱۳۱-عنوان: عرفان در شاهنامه

نام دانشجو: ناصری‌مشهدی، نصرت

موضوع ها: زبان و ادبیات فارسی | علوم انسانی

کلیدواژه ها: عرفان | شاهنامه فردوسی

استاد راهنما: جاویدی‌صباغیان، محمد

دانشگاه: دانشگاه فردوسی مشهد

دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

سال اخذ مدرک: ۱۳۷۰

 

 

 

 

۱۳۲-عنوان: کشوادگان در پهندشت شاهنامه

نام دانشجو: باقری، بهادر

موضوع ها: زبان و ادبیات فارسی | علوم انسانی

کلیدواژه ها: شاهنامه فردوسی | فردوسی، ابوالقاسم | کشوادگان

استاد راهنما: انوری

دانشگاه: دانشگاه تربیت معلم

دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

سال اخذ مدرک: ۱۳۷۳

 

 

 

۱۳۳-عنوان: رزم و بزم در شاهنامه

نام دانشجو: ابوخلف، عارف‌احمدالمسعود

موضوع ها: زبان و ادبیات فارسی | علوم انسانی

کلیدواژه ها: شاهنامه فردوسی | رزم و بزم در شاهنامه فردوسی | فردوسی-ابوالقاسم

دانشگاه: دانشگاه فردوسی مشهد

دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

سال اخذ مدرک: ۱۳۵۸

 

 

 

۱۳۴-عنوان: اصول اخلاقی در شاهنامه و ایلیادو ادیسه

نام دانشجو: امامی، حسن

موضوع ها: فرهنگ و تمدن | علوم انسانی

کلیدواژه ها: ارزش‌ها | شاهان | هومر | حماسه‌ها | فردوسی، ابوالقاسم | اودیسه (کتاب) | ایرانیان | یونانیان | زنان | شاهنامه فردوسی (کتاب) | ایلیاد (کتاب) | اخلاق

استاد راهنما: طاووسی، محمود

دانشگاه: دانشگاه شیراز

دانشکده: دانشکده تحصیلات تکمیلی

سال اخذ مدرک: ۱۳۷۳

 

 

 

۱۳۵-عنوان: تحقیق در نمادهای مشترک حماسی و عرفانی در ادبیات فارسی با تاکید بر شاهنامه و آثار مولوی

نام دانشجو: قبادی، حسینعلی

موضوع ها: زبان و ادبیات فارسی | علوم انسانی

کلیدواژه ها: ادبیات فارسی | شاهنامه فردوسی | مثنوی مولوی (کتاب) | نماد | حماسه | عرفان

استاد راهنما: شیخ‌الاسلامی، علی

دانشگاه: دانشگاه تربیت مدرس

دانشکده: دانشکده علوم انسانی

سال اخذ مدرک: ۱۳۷۵

 

 

 

________________________________________

 

۱۳۶-عنوان: مبانی اخلاقی در شاهنامه

نام دانشجو: کلانترهرمزی، محمدرضا

موضوع ها: زبان و ادبیات فارسی | علوم انسانی

کلیدواژه ها: دین | مهمان‌نوازی | شعر فارسی | پیمان‌شکنی | عیب جویی | خودپسندی | بدگویی | حسادت | دروغ | توبه | شاهنامه فردوسی | مرگ | دانش

استاد راهنما: سلمی، عباس

دانشگاه: دانشگاه شهید چمران اهواز

دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

سال اخذ مدرک: ۱۳۷۴

 

۱۳۷-عنوان: واژه‌نامه تحلیلی شاهنامه بر اساس چاپ خالقی مطلق و مسکو (آتاج)

نام دانشجو: تجلی‌اردکانی، اطهر

موضوع ها: زبان و ادبیات فارسی | علوم انسانی

کلیدواژه ها: زبان فارسی | فردوسی، ابوالقاسم | شعر فارسی | واژگان

استاد راهنما: افراسیابی، غلامرضا

دانشگاه: دانشگاه شیراز

دانشکده: دانشکده تحصیلات تکمیلی

سال اخذ مدرک: ۱۳۷۶

 

 

 

 

 

 

 

۱۳۸-عنوان: واژه‌نامه تحلیلی شاهنامه براساس چاپ خالقی مطلق و مسکو از “ک ” تا “ی”

نام دانشجو: مزایجانی، خلیل

موضوع ها: زبان و ادبیات فارسی | علوم انسانی

کلیدواژه ها: شاهنامه فردوسی (کتاب) | واژگان تحلیلی

استاد راهنما: افراسیابی، غلامرضا

دانشگاه: دانشگاه شیراز

دانشکده: دانشکده تحصیلات تکمیلی

سال اخذ مدرک: ۱۳۷۶

 

 

 

________________________________________

 

۱۳۹-عنوان: واژه‌نامه تحلیلی شاهنامه براساس چاپ خالقی مطلق و مسکو از “ص ” تا “ق”

نام دانشجو: یاوری، محمد

موضوع ها: زبان و ادبیات فارسی | علوم انسانی

کلیدواژه ها: واژگان تحلیلی | شاهنامه فردوسی (کتاب) | شعر

استاد راهنما: افراسیابی، غلامرضا

دانشگاه: دانشگاه شیراز

دانشکده: دانشکده تحصیلات تکمیلی

سال اخذ مدرک: ۱۳۷۶

 

 

 

________________________________________

 

۱۴۰-عنوان: (مقایسه و بررسی داستان‌های اساطیری و حماسی تاریخ طبری با شاهنامه)

نام دانشجو: جوادیان‌کوتنائی، رحمت

موضوع ها: علوم انسانی | آبخیزداری

کلیدواژه ها: حماسه | تاریخ طبری (کتاب) | شاهنامه فردوسی (کتاب) | شعر فارسی | داستان | اسطوره

دانشگاه: دانشگاه علامه طباطبائی

دانشکده: دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی

سال اخذ مدرک: ۱۳۷۷

 

۱۴۱-عنوان: تحلیل دیدگاهها و نقد تحقیقات در حوزه شاهنامه‌شناسی (از سال ۱۳۰۰ تا ۱۳۷۰ ه.ش )

نام دانشجو: طاهری، محمد

موضوع ها: زبان و ادبیات فارسی | علوم انسانی

کلیدواژه ها: شاهنامه (کتاب ) | نقد

استاد راهنما: خطیبی، حسین

دانشگاه: دانشگاه تربیت مدرس ، دانشکده علوم انسانی

سال اخذ مدرک: ۱۳۸۰

 

 

 

۱۴۲-عنوان: فرهنگ نامهای بهمن‌نامه و تطبیق آن با شاهنامه

نام دانشجو: سنچولی، احمد

موضوع ها: زبان و ادبیات فارسی | علوم انسانی

کلیدواژه ها: شاهنامه فردوسی (کتاب) | بهمن‌نامه (کتاب) | شخصیت تاریخی | واژگان

استاد راهنما: راشدمحصل، محمدرضا

دانشگاه: دانشگاه فردوسی مشهد ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی

سال اخذ مدرک: ۱۳۷۶

 

 

 

۱۴۳-عنوان: بررسی ویژگیها و مطالعه تطبیقی نگاره های ایرانی در دوران تیموری و صفوی(در شاهنامه بایسنقری-شاه طهماسبی)

نام دانشجو: لطیفیان، نارملا

موضوع ها: هنر | پژوهش هنر

کلیدواژه ها: ایران | صفویه | شاهنامه شاه طهماسبی(کتاب) | شاهنامه بایسنقری(کتاب) | تیموریان | نگاره | بررسی مقایسه‌ای

استاد راهنما: شایسته فر، مهناز

دانشگاه: دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده هنر

سال اخذ مدرک: ۱۳۸۱

 

 

 

 

 

۱۴۴-عنوان: مقایسه انسان فرهمند در شاهنامه با ولی در مثنوی

نام دانشجو: امین دهقان، معصومه

موضوع ها: علوم انسانی | زبان و ادبیات فارسی

کلیدواژه ها: انسان فره مند | فره | شاهنامه فردوسی(کتاب) | مثنوی مولوی(کتاب)

استاد راهنما: رادفر، ابوالقاسم

دانشگاه: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

سال اخذ مدرک: ۱۳۸۱

 

 

 

 

 

۱۴۵-عنوان: فرهنگ استعارات شاهنامه

نام دانشجو: شمس نیا، محمدامین

موضوع ها: علوم انسانی | زبان و ادبیات فارسی

کلیدواژه ها: فردوسی، ابوالقاسم | شاهنامه فردوسی(کتاب) | استعاره | واژه نامه

استاد راهنما: صرفی، محمدرضا

دانشگاه: دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی

سال اخذ مدرک: ۱۳۸۱

نسخه دیجیتال(۱)

 

 

 

________________________________________

 

۱۴۶-عنوان: جوانان و جوانمرگان شاهنامه

نام دانشجو: کمالی، محمود

موضوع ها: علوم انسانی | زبان و ادبیات فارسی

کلیدواژه ها: جوان | مرگ | شاهنامه فردوسی (کتاب) | قهرمان | فردوسی، ابوالقاسم

استاد راهنما: نحوی، اکبر

دانشگاه: دانشگاه شیراز، دانشکده تحصیلات تکمیلی

سال اخذ مدرک: ۱۳۸۲

 

۱۴۷-عنوان: اغراق در حماسه – بررسی مبالغه و اقسام آن در چهار منظومه از حماسه های ملی ایران تا پایان قرن پنجم هجری ( شاهنامه ، گرشاسبنامه ، بهمن نامه و کوش نامه)

نام دانشجو: رهاوی عزآبادی، سعیده

موضوع ها: علوم انسانی | زبان و ادبیات فارسی

کلیدواژه ها: مبالغه | شعر حماسی | حماسه | شاهنامه | گرشاسبنامه | بهمن‌نامه | کوش نامه

استاد راهنما: دزفولیان، کاظم

دانشگاه: دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی

سال اخذ مدرک: ۱۳۷۹

 

 

 

۱۴۸-عنوان: مقایسه شاهنامه و گرشاسب نامه از دیدگاه سبک و ساختار زبانی

نام دانشجو: جمالی، عاطفه

موضوع ها: زبان و ادبیات فارسی | علوم انسانی

کلیدواژه ها: –

استاد راهنما: نجفدری، حسین

دانشگاه: پژوهشگاه علوم انسانی

سال اخذ مدرک: ۱۳۶۲

 

 

 

۱۴۹-عنوان: تجلی بخت و تقدیر در زندگی پهلوانان شاهنامه

نام دانشجو: حیدرپور، آزاده

موضوع ها: زبان‌شناسی | علوم انسانی

کلیدواژه ها: شاهنامه (فردوسی) | سرگذشت زندگی | تاریخ | تقدیر‌گرایی | داستان | شخصیت داستانی | قهرمان

استاد راهنما: راشد محصل، محمد تقی

دانشگاه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، پژوهشکده زبانشناسی همگانی

سال اخذ مدرک: ۱۳۸۱

 

 

 

۱۵۰-عنوان: بررسی فرهنگ تربیت بدنی و ورزش در شاهنامه

نام دانشجو: بهرامی پور، بهرام

موضوع ها: علوم انسانی | –

کلیدواژه ها: –

استاد راهنما: رمضانی نژاد، رحیم

دانشگاه: دانشگاه گیلان.دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

سال اخذ مدرک: ۱۳۸۴

 

 

 

۱۵۱-عنوان: بررسی زبانی بهرام یشت و سنجش اسطوره ای بهرام در اوستا و شاهنامه

نام دانشجو: پورمجیدیان، پروین

موضوع ها: علوم انسانی | –

کلیدواژه ها: –

استاد راهنما: منشی زاده، مجتبی

دانشگاه: دانشگاه شهید بهشتی.دانشکده ادبیات و علوم انسانی

سال اخذ مدرک: ۱۳۸۴

 

 

 

 

 

۱۵۲-عنوان: بررسی ساختار تصویری و طراحی (دیزاین) کتب کهن شاهنامه باینسقری و هفت اورنگ جامی پروژه عملی: تصویر سازی یک متن از کتاب منطق‌الطیر عطار

نام دانشجو: پورعلی اکبر، مریم

موضوع ها: هنر | –

کلیدواژه ها: –

استاد راهنما: ندرلو، مصطفی

دانشگاه: دانشگاه تربیت مدرس.دانشکده هنر

سال اخذ مدرک: ۱۳۸۴

 

 

 

________________________________________

 

۱۵۳-عنوان: جلوه‌های معانی و بیان در بخش پهلوانی شاهنامه (جلد اول )

نام دانشجو: ستاری، جواد

موضوع ها: علوم انسانی | –

کلیدواژه ها: –

استاد راهنما: نصرتی، عبدالله

دانشگاه: دانشگاه بوعلی سینا.دانشکده ادبیات و علوم انسانی

سال اخذ مدرک: ۱۳۸۴

 

 

 

۱۵۴-عنوان: شاهنامه و هویت ایرانی

نام دانشجو: امیری اشکلک، مریم

موضوع ها: علوم انسانی | –

کلیدواژه ها: –

استاد راهنما: رادفر، ابوالقاسم

دانشگاه: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.پژوهشکده‌ی زبان و ادبیات فارسی

سال اخذ مدرک: ۱۳۸۵

 

 

 

________________________________________

 

۱۵۵-عنوان: بررسی تاثیر ویژگی های ادبی شاهنامه بر نمونه های تصویری نقاشی ایران

نام دانشجو: حسنی، صلاح الدین

موضوع ها: هنر | نقاشی

کلیدواژه ها: –

استاد راهنما: شیرازی، علی اصغر

دانشگاه: دانشگاه شاهد.دانشکده هنر

سال اخذ مدرک: ۱۳۸۵

 

 

 

________________________________________

 

۱۵۶-عنوان: هویت ایرانی در شاهنامه

نام دانشجو: ابوالقیسی رودسری، فاطمه

موضوع ها: علوم انسانی | –

کلیدواژه ها: –

استاد راهنما: علامی مهماندوستی، ذوالفقار

دانشگاه: دانشگاه الزهراء.دانشکده ادبیات، زبانها و تاریخ

سال اخذ مدرک: ۱۳۸۵

 

 

 

۱۵۷-عنوان: مقایسه‌ی شخصیت‌های مشترک اسطوره‌ای – حماسی تاریخ بلعمی و شاهنامه

نام دانشجو: عنایتی قادیکلایی، محمد

موضوع ها: علوم انسانی | زبان و ادبیات فارسی

کلیدواژه ها: –

استاد راهنما: روحانی، مسعود

دانشگاه: دانشگاه مازندران.دانشکده‌ی علوم انسانی و اجتماعی

سال اخذ مدرک: ۱۳۸۵

 

 

 

 

 

 

 

 

۱۵۸-عنوان: بررسی تطبیقی شخصیت های اساطیری – حماسی پشت ها با شخصیت های همانند آنها در شاهنامه

نام دانشجو: ستاری، رضا

موضوع ها: علوم انسانی | –

کلیدواژه ها: –

استاد راهنما: کزازی، میرجلال الدین

دانشگاه: دانشگاه علامه طباطبایی.دانشکده ی ادبیات فارسی و زبانهای خارجی

سال اخذ مدرک: ۱۳۸۵

 

 

 

________________________________________

 

۱۵۹-عنوان: مقایسه حماسه سرایی در ایران و هند با تاکید بر شاهنامه و مهابهاراتا

نام دانشجو: صدیقی، علیرضا

موضوع ها: علوم انسانی | –

کلیدواژه ها: –

استاد راهنما: قبادی، حسینعلی

دانشگاه: دانشگاه تربیت مدرس.دانشکده علوم انسانی

سال اخذ مدرک: ۱۳۸۵

 

 

 

 

 

۱۶۰-عنوان: بررسی و مقایسه شخصیتهای داستانی مشترک شاهنامه و اوستا

نام دانشجو: بابائی سرور، فاطمه

موضوع ها: علوم انسانی | –

کلیدواژه ها: –

استاد راهنما: طاهری، محمد

دانشگاه: دانشگاه بوعلی سینا.دانشکده ادبیات و علوم انسانی

سال اخذ مدرک: ۱۳۸۵

 

 

 

۱۶۱-عنوان: آداب و رسوم از خلال بخش حماسی شاهنامه

نام دانشجو: قاسمیان یادگاری، طاهره

موضوع ها: علوم انسانی | –

کلیدواژه ها: –

استاد راهنما: رادفر، ابوالقاسم

دانشگاه: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.مدیریت تحصیلات تکمیلی

سال اخذ مدرک: ۱۳۸۶

 

 

 

۱۶۲-عنوان: باورهای عامیانه مرتبط با مضامین شاهنامه در شهرستان قروه

نام دانشجو: سلطانی، خالد

موضوع ها: علوم انسانی | –

کلیدواژه ها: –

دانشگاه: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سنندج

سال اخذ مدرک: ۱۳۸۵

 

 

 

۱۶۳-عنوان: شگردهای ایجاد صوت در شاهنامه

نام دانشجو: اسحاقی، آرش

موضوع ها: ادبیات فارسی | ندارد

کلیدواژه ها: شاهنامه

دانشگاه: پیام نور

سال اخذ مدرک: ۱۳۶۲

 

 

 

۱۶۴-عنوان: سیمای جامعه در شاهنامه (با تاکید بر بخش تاریخی)

نام دانشجو: تقی‌زاده ورزنی، رضا

موضوع ها: علوم انسانی | –

کلیدواژه ها: –

استاد راهنما: پرویزی، فرنگیس

دانشگاه: وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری.پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

سال اخذ مدرک: ۱۳۸۶

 

 

 

 

 

 

 

۱۶۵-عنوان: طبقه بندی و تحلیل مضامین و بن مایه های حماسی – اساطیری و آیینی در منظومه های پهلوانی پس از شاهنامه

نام دانشجو: آیدنلو، سجاد

موضوع ها: علوم انسانی | –

کلیدواژه ها: –

استاد راهنما: مشتاق مهر، رحمان

دانشگاه: دانشگاه تربیت معلم آذربایجان.دانشکده ادبیات و علوم انسانی

سال اخذ مدرک: ۱۳۸۶

 

 

 

________________________________________

 

۱۶۶-عنوان: صورخیال و تاثیر باورهای باستانی در آن (در بخش اساطیری و پهلوانی شاهنامه)

نام دانشجو: کریم قلی زاده، ناصر

موضوع ها: علوم انسانی | –

کلیدواژه ها: –

استاد راهنما: علیزاده، ناصر

دانشگاه: دانشگاه تربیت معلم آذربایجان.دانشکده ادبیات و علوم انسانی

سال اخذ مدرک: ۱۳۸۶

 

 

 

________________________________________

 

۱۶۷-عنوان: تاثیر شاهنامه در ادبیات کودکان (بررسی بازنویسی‌ها و بازآفرینی ‌های شاهنامه برای کودکان و نوجوانان)

نام دانشجو: کریمزاد، مریم

موضوع ها: علوم انسانی | –

کلیدواژه ها: –

استاد راهنما: جلالی‌پندری، یدالله

دانشگاه: دانشگاه یزد.دانشکده زبان و ادبیات

سال اخذ مدرک: ۱۳۸۴

 

 

 

________________________________________

 

۱۶۸-عنوان: بررسی تطبیقی نسخه های شاهنامه (تا پایان داستان گشتاسب)

نام دانشجو: قنواتی، جهانبخش

موضوع ها: علوم انسانی | –

کلیدواژه ها: –

استاد راهنما: راشد محصل، محمدرضا

دانشگاه: دانشگاه بیرجند.دانشکده علوم انسانی

سال اخذ مدرک: ۱۳۸۶

 

۱۶۹-عنوان: اشعارغنایی در شاهنامه

نام دانشجو: غلامعلی‌شاهی، شعله

موضوع ها: علوم انسانی | –

کلیدواژه ها: –

استاد راهنما: نجف‌دری، حسین

دانشگاه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

سال اخذ مدرک: ۱۳۸۵

 

 

 

________________________________________

 

۱۷۰-عنوان: مقایسه شخصیت های مشترک اسطوره ای بندهش و شاهنامه

نام دانشجو: علی اکبری سامانی، انسیه

موضوع ها: علوم انسانی | –

کلیدواژه ها: –

استاد راهنما: حسن پور آلاشتی، حسین

دانشگاه: دانشگاه مازندران.دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

سال اخذ مدرک: ۱۳۸۶

 

 

۱۷۱-عنوان: بررسی آمیختگی اسطوره و تاریخ در بخش میانی شاهنامه

نام دانشجو: دست برز،محمد

استاد راهنما: مالمیر،تیمور

دانشگاه: دانشگاه کردستان

دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

سال اخذ مدرک: ۱۳۸۸

 

 

 

۱۷۲-عنوان: تحلیل نسخه بدل های شاهنامه

نام دانشجو: عادگارصالحی،ایوب

استاد راهنما: مالمیر،تیمور

دانشگاه: دانشگاه کردستان

دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

سال اخذ مدرک: ۱۳۸۸

 

 

 

۱۷۳-عنوان: نقد و تحلیل تصاویر شعری بخش تاریخی شاهنامه و مقایسه¬ی آماری آن با بخش اساطیری و پهلوانی

نام دانشجو: شادکام،داود

استاد راهنما: صالحی مازندرانی،محمد رضا

دانشگاه: دانشگاه شهید چمران اهواز

دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

سال اخذ مدرک: ۱۳۸۸

 

 

 

________________________________________

 

۱۷۴-عنوان: مضامین مشترک شاهنامه و اوستا

نام دانشجو: محسنی،هوناز

استاد راهنما: بیات،محمد حسین

دانشگاه: دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده: دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی

سال اخذ مدرک: ۱۳۸۸

 

 

 

۱۷۵-عنوان: زندان ،زندانی و شکنجه در شاهنامه و گرشاسب نامه

نام دانشجو: هابیل،عبدالحمید

استاد راهنما: شعبانزاده،مریم

دانشگاه: دانشگاه سیستان و بلوچستان

دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

سال اخذ مدرک: ۱۳۸۸

 

 

 

________________________________________

 

۱۷۶-عنوان: بازتاب دین و فرهنگ مزدایی در شاهنامه (بررسی تطبیقی باورها،آیین ها و اندرز های شاهنامه با اوستا، متون پهلوی و پازند)

نام دانشجو: قاسم پور،محدثه

استاد راهنما: حیدری،حسین

دانشگاه: دانشگاه کاشان

دانشکده: دانشکده علوم انسانی

سال اخذ مدرک: ۱۳۸۸

 

 

 

________________________________________

 

۱۷۷-عنوان: بررسی تطبیقی تاریخ ساسانیان در شاهنامه (از یزدگرد دوم تا یزدگرد سوم)

نام دانشجو: مومنی ثانی،محمد

استاد راهنما: طاهری،دکتر محمد

دانشگاه: دانشگاه بوعلی سینا – همدان

دانشکده: دانشکده علوم انسانی

سال اخذ مدرک: ۱۳۸۸

 

 

 

________________________________________

 

۱۷۸-عنوان: شکار در شاهنامه

نام دانشجو: طاهری زاده،محمد حسین

استاد راهنما: مدبری،دکتر محمود

دانشگاه: دانشگاه شهید باهنر کرمان

دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

سال اخذ مدرک: ۱۳۸۷

کلیک کنید

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

کلیک کنید
باز کردن چت
باشگاه شاهنامه پژوهان
درودبرشما

اگر برای سفارش از فروشگاه باشگاه شاهنامه پژوهان پرسشی دارید پیام خود را بگذارید


با سپاس