خانه / پایان نامه / معرفی پایان نامه های شاهنامه / بخش نخست
کلیک کنید

معرفی پایان نامه های شاهنامه / بخش نخست

در این بخش پایان نامه های در پیوند با شاهنامه و موضوعات آن معرفی خواهد شد و در نهایت فهرستی از تمامی پایان نامه های در پیوند با شاهنامه گردآوری خواهد شد .     ۱٫عنوان: بررسی عناصر طبیعی و ماوراءطبیعی در نبردهای شاهنامه نام دانشجو: بسطامی،مهناز استاد راهنما: گراوند،علی دانشگاه: دانشگاه ایلام دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی سال اخذ مدرک: ۱۳۸۹ ۲-عنوان: شاهنامه در ادبیات کودک و نوجوان از مشروطه تاسال ۱۳۸۵ نام دانشجو: جلالی،مریم استاد راهنما: پورخالقی چترودی،مه دخت دانشگاه: دانشگاه فردوسی مشهد دانشکده: دانشکده زبانهای خارجی سال اخذ مدرک: ۱۳۸۹ ۳-عنوان: نقد و تحلیل روانشناختی شخصیت…

بازبینی کلی

امتیاز کاربر: اولین نفر باشید!
0

در این بخش پایان نامه های در پیوند با شاهنامه و موضوعات آن معرفی خواهد شد و در نهایت فهرستی از تمامی پایان نامه های در پیوند با شاهنامه گردآوری خواهد شد .

 

 

۱٫عنوان: بررسی عناصر طبیعی و ماوراءطبیعی در نبردهای شاهنامه

نام دانشجو: بسطامی،مهناز
استاد راهنما: گراوند،علی
دانشگاه: دانشگاه ایلام
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی
سال اخذ مدرک: ۱۳۸۹

۲-عنوان: شاهنامه در ادبیات کودک و نوجوان از مشروطه تاسال ۱۳۸۵
نام دانشجو: جلالی،مریم
استاد راهنما: پورخالقی چترودی،مه دخت
دانشگاه: دانشگاه فردوسی مشهد
دانشکده: دانشکده زبانهای خارجی
سال اخذ مدرک: ۱۳۸۹

۳-عنوان: نقد و تحلیل روانشناختی شخصیت های شاهنامه(زال، تهمینه، رستم،و داستان رستم و سهراب)
نام دانشجو: هوشنگی،مجید
استاد راهنما: قبادی،حسینعلی
دانشگاه: دانشگاه تربیت مدرس
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی
سال اخذ مدرک: ۱۳۸۸

۴-عنوان: مقایسه تطبیقی نگاره های شاهنامه داوری و نقاشی قهوه خانه ای
نام دانشجو: هنردوست،زینب
استاد راهنما: حسینی،مهدی
دانشگاه: دانشگاه علم و فرهنگ
دانشکده: دانشکده هنر
سال اخذ مدرک: ۱۳۸۹

۵-عنوان: بررسی نامههای شاهنامه با تکیه بر جنبههای روانشناسی، بلاغی و زیبایی شناسی
نام دانشجو: نیک مهر،عاطفه
استاد راهنما: صالحی مازندرانی،محمدرضا جوکار،منوچهر
دانشگاه: دانشگاه شهید چمران اهواز
دانشکده: دانشکده زبان و ادبیات فارسی
سال اخذ مدرک: ۱۳۸۸

۶-عنوان: بررسی گومیچشن و ویچارشن در ازدواج های ایرانیان با نیرانیان در شاهنامه
نام دانشجو: حقیقی،مرضیه
استاد راهنما: ستاری،دکتر رضا
دانشگاه: دانشگاه مازندران
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
سال اخذ مدرک: ۱۳۸۹

۷-عنوان: سیمای زن در شاهنامه و رامایانا
نام دانشجو: زاهدی،سیده اکرم
استاد راهنما: صادقی تحصیلی،طاهره
دانشگاه: دانشگاه لرستان
دانشکده: دانشکده ادبیات
سال اخذ مدرک: ۱۳۸۹

۸-عنوان: مقایسه تطبیقی تحلیلی حماسه های ایلیاد و اودیسه هومر با شاهنامه فردوسی
نام دانشجو: عباسی،حجت
استاد راهنما: قبادی،حسینعلی
دانشگاه: دانشگاه تربیت مدرس
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی
سال اخذ مدرک: ۱۳۸۹

۹-عنوان: بررسی خویشکاری ایزدبانوان ایرانی در متن های اسطوره ای و حماسی از عهد باستان تا سرایش شاهنامه
نام دانشجو: خسروی،سوگل
استاد راهنما: ستاری،رضا
دانشگاه: دانشگاه مازندران
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
سال اخذ مدرک: ۱۳۸۹

۱۰-عنوان: مقایسه ی تصویرآفرینی در شاهنامه و بهمن نامه
نام دانشجو: احمدی،عاطفه
استاد راهنما: حمیدیان،سعید حمیدیان،سعید
دانشگاه: دانشگاه علامه طباطبایی
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی
سال اخذ مدرک: ۱۳۸۹

عنوان: قواعد حقوق جنگ در شاهنامه
نام دانشجو: قاسمی،اسمعیل
استاد راهنما: نجفی اسفاد،مرتضی
دانشگاه: دانشگاه پیام نور مرکز تهران
دانشکده: پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی
سال اخذ مدرک: ۱۳۸۹

عنوان: بررسی و تحلیل نمادهای بخش اساطیری شاهنامه
نام دانشجو: بهمنی،شهرزاد
استاد راهنما: پرنیان،موسی
دانشگاه: دانشگاه ایلام
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی
سال اخذ مدرک: ۱۳۸۹

۱۱-عنوان: بررسی اعلان هایی با مضمون فردوسی و شاهنامه از سال ۷۰ تا ۸۸ در ایران
نام دانشجو: نیکنام،المیرا
استاد راهنما: قاضی زاده،خشایار کریمی،ویدا
دانشگاه: دانشگاه شاهد
دانشکده: دانشکده هنر
سال اخذ مدرک: ۱۳۸۹

۱۲-عنوان: بازتاب مسایل دینی و آیینی در شاهنامه و ماخذ آن(از پادشاهی گشتاسب تا پایان شاهنامه
نام دانشجو: عظیمی،نیلوفر
استاد راهنما: رادفر،ابولقاسم
دانشگاه: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
دانشکده: پژوهشکده ادبیات
سال اخذ مدرک: ۱۳۸۹

۱۳-عنوان: بررسی تطبیقی نقش شکارگاه در قالی‌های دوره صفوی و شاهنامه تهماسبی
نام دانشجو: رحمانی،مرتضی
استاد راهنما: سامانیان،صمد
دانشگاه: دانشگاه هنر اسلامی تبریز
دانشکده: دانشکده هنرهای کاربردی
سال اخذ مدرک: ۱۳۸۷

۱۴-عنوان: سنجش ادب پهلوانی (در شاهنامه) و ادب شهسواری (شوالیه گری) در ادبیات فرانسه
نام دانشجو: کردقراچلو،کاملیا
استاد راهنما: کزازی،جلال الدین
دانشگاه: دانشگاه علامه طباطبایی
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی
سال اخذ مدرک: ۱۳۸۶

۱۵-عنوان: تحلیل رؤیاهای شاهنامه
نام دانشجو: آذری،مریم
استاد راهنما: انوری،حسن
دانشگاه: دانشگاه پیام نور
دانشکده: دانشکده زبان و ادبیات فارسی
سال اخذ مدرک: ۱۳۸۳

۱۶-عنوان: بررسی آز و شخصیت های آزمند در شاهنامه
نام دانشجو: رحیمی نژاد،مهدیه
استاد راهنما: باقری خلیلی،علی اکبر
دانشگاه: دانشگاه مازندران
دانشکده: پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی
سال اخذ مدرک: ۱۳۸۶

۱۷-عنوان: فرهنگ تحلیلی واژه‌های رزمی شاهنامه و گرشاسب‌نامه
نام دانشجو: حسن‌زاده،محمدحسین
استاد راهنما: صادقیان،محمدعلی ،
دانشگاه: دانشگاه یزد
دانشکده: دانشکده زبان و ادبیات فارسی
سال اخذ مدرک: ۱۳۸۵

۱۸-عنوان: بررسی پندارهای عمومی در رویدادهای غیر داستانی شاهنامه
نام دانشجو: شهرکی ،معصومه
استاد راهنما: حسن آبادی،محمود
دانشگاه: دانشگاه سیستان و بلوچستان
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
سال اخذ مدرک: ۱۳۸۶

۱۹-عنوان: شاهنامه و زبان فارسی
نام دانشجو: غیاث‌آبادی فراهانی ،زهرا
استاد راهنما: رادفر،ابوالقاسم
دانشگاه: دانشگاه سیستان و بلوچستان
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی
سال اخذ مدرک: ۱۳۸۶

۲۰-عنوان: بررسی شخصیت افراسیاب از اوستا تا شاهنامه
نام دانشجو: ناظم نژاد،لیلا
استاد راهنما: دستغیب بهشتی،محمودرضا ،
دانشگاه: دانشگاه شیراز
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی
سال اخذ مدرک: ۱۳۸۷

۲۱-عنوان: کارکردهای اساطیری آب در شاهنامه
نام دانشجو: خدایاری،خدیجه
استاد راهنما: مدبری،محمود
دانشگاه: دانشگاه شهید باهنر کرمان
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی
سال اخذ مدرک: ۱۳۸۷

۲۲-عنوان: بررسی عنصر دیو در شاهنامه
نام دانشجو: علی‌اکبری گل‌سفید،آمنه
استاد راهنما: سرداغی،حسین
دانشگاه: دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین
دانشکده: دانشکده زبان و ادبیات فارسی
سال اخذ مدرک: ۱۳۸۷

۲۳-عنوان: بررسی عنصر عاطفه و عشق در شاهنامه تا پایان دوره اساطیری و پهلوانی
نام دانشجو: ربیعی،فاطمه
استاد راهنما: واحددوست،مهوش
دانشگاه: دانشگاه ارومیه
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی
سال اخذ مدرک: ۱۳۸۶

۲۴-عنوان: بررسی پیشگوئی‌های اساطیری و پهلوانی در شاهنامه و گرشاسب‌نامه
نام دانشجو: شریفی قاضیجهانی،مریم
استاد راهنما: نظری،جلیل ،
دانشگاه: دانشگاه شیراز
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
سال اخذ مدرک: ۱۳۸۶

کلیک کنید

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

کلیک کنید
باز کردن چت
باشگاه شاهنامه پژوهان
درودبرشما

اگر برای سفارش از فروشگاه باشگاه شاهنامه پژوهان پرسشی دارید پیام خود را بگذارید


با سپاس