خانه / پایان نامه / معرفی دو پایان نامه با موضوع شاهنامه به زبان آلمانی
کلیک کنید

معرفی دو پایان نامه با موضوع شاهنامه به زبان آلمانی

نزدیک به هزار سال است که شاهنامهٔ فردوسی همچون گوهری تابناک، فرا روی محققان، هنرمندان، شاعران و فرزانگان این مرز و بوم و دیگر کشورهای جهان بوده و هست؛ زیرا محتوای این اثر حماسی، در واقع چیزی جز بیان خواست ها و آرزوها و بالندگی های یک ملت و در نهایت، آرمان های دلخواه مردم همهٔ جهان نیست. از این رو، این کتاب عظیم همواره موضوع تحقیق، تتبع و ترجمه قرار گرفته و جلوه گاه هنرپردازی های هنرمندان گوناگون بوده است و خواهد بود. اگر فقط به جنبهٔ تصویری این شاهکار بزرگ و تصاویری که زیور نسخ شاهنامه و کتاب…

بازبینی کلی

امتیاز کاربر: اولین نفر باشید!
0

نزدیک به هزار سال است که شاهنامهٔ فردوسی همچون گوهری تابناک، فرا روی محققان، هنرمندان، شاعران و فرزانگان این مرز و بوم و دیگر کشورهای جهان بوده و هست؛ زیرا محتوای این اثر حماسی، در واقع چیزی جز بیان خواست ها و آرزوها و بالندگی های یک ملت و در نهایت، آرمان های دلخواه مردم همهٔ جهان نیست. از این رو، این کتاب عظیم همواره موضوع تحقیق، تتبع و ترجمه قرار گرفته و جلوه گاه هنرپردازی های هنرمندان گوناگون بوده است و خواهد بود. اگر فقط به جنبهٔ تصویری این شاهکار بزرگ و تصاویری که زیور نسخ شاهنامه و کتاب های پیرامون آن است توجه کنیم، درمی یابیم که کمتر کتابی تا به این اندازه قلمرو هنرآفرینی های هنرمندان تذهیب و مینیاتور و نقاشی و خط واقع شده است. هر چند خمسهٔ نظامی گنجوی هم از این جهت در خور ذکر است.

شهرت عالمگیر این اثر موجب شده است که شماری از پژوهشگران و مترجمان دیگر زبان ها به تصحیح و ترجمهٔ شاهنامه اقدام کنند و در ابعاد مختلف به تتبع و تحقیق دربارهٔ آن بپردازند، نکات تاریک و مبهم زندگانی و افکار فردوسی را روشن نمایند و شاهکار ارزشمند او را هر چه بهتر بشناسانند. ماحصل این تحقیقات بسیار گسترده، کتاب ها و مقالات فراوانی بوده است که دربارهٔ شاهنامه و سرایندهٔ نامدار آن نوشته اند. همچنین این اثر بزرگ به بیش از ۳۵ زبان ترجمه گردیده که این ترجمه ها خود موجب آفرینش آثار ارزنده ای در سطح ادبیات جهان شده است. شرح تمام این تحقیقات و تأثیرپذیری های شاهنامه یا ترجمه های آن خود، کتابی مفصل خواهد شد که در اینجا ما را چنین کاری جایز نیست.در این میان آثار تطبیقی و مقایسه ای چندی است که جایگاه خود را در میان دانش پژوهان ما یافته است . البته این کار دشواری های خاص خود را دارد که نخستین آن اشراف به هر دو حوزه ادبیات فارسی و آلمانی می باشد .

فضای آلمانی در مقایسه با سایر کشورهای اروپایی فضایی بسیار ویژه است و در حوزه های فلسفه ، عرفان و ادبیات اندیشمندان بزرگی را تربیت کرده اند که نه تنها بر فرهنگ آلمانی بلکه بر دیگر فرهنگ ها و اندیشه ها و فلسفه ها نیز تاثیر بسیاری گذاشته است.

ادبیات کلاسیک ملل بزرگ دارای حماسه ایست که در آن اثر ، عناصر اسطوره ای، عناصر داستانی و عناصر واقعی و تاریخی وجود دارند. این نکته درمورد ادبیات آلمانی و فارسی که نیبلونگن و شاهنامه سرآمد آثار آنان هستند نیز صدق می کند و از آن روی که این دو اثر از دیدگاه زبانی و فرهنگی زیر مجموعه زبان های هند و ژرمن هستند، عناصر مشابه بسیار در آنان وجود دارد که با اندک مقایسه ای پدیدار می گردد. پژوهش های معرفی شده تلاشی بر مقایسه میان این دو حماسه ملی هستند . شرط مهم در مقایسه دو اثر با یکدیگر، شناختن هر چه بهتر این آثار است. در پژوهش های معرفی شده ابتدا دو اثر حماسی «سرود نیبلونگن» و «شاهنامه» از لحاظ پیدایش، ساختار و محتوا بررسی شده اند ، سپس نخست به ذکر شباهت ها و تفاوت های پهلوانان برتر دو حماسه پرداخته شده و بعد نمادها یا پدیده های مشترک میان دو اثر آمده است وآنچه در مقایسه این دو اثر در هر بخش به دست آمده است به صورت جدول ارائه گشته تا بتوان بر آنچه گفته شد، نگاهی اجمالی افکند . تاکید دو اثر معرفی شده بر نقش زنان در داستانهای حماسی است و مسلم است که بررسی برروی کل شاهنامه نبوده و بیشترین بخش مورد توجه این دو اثر از کتاب شاهنامه داستان سیاوش بوده است .

لازم به ذکر است که این دو پایان نامه هر دو به زبان آلمانی نگاشته شده اند .

 

۱ .عنوان : بررسی تطبیقی شاهنامه فردوسی و سرود نیبلونگن با توجه به نقش شخصیتهای مهم زن در این دو اثر

نگارنده الهام رحمانی‌مفرد؛

استاد راهنما شهرام صحاوی؛

استاد مشاور پرویز معتمدی‌آذر.

‏عنوان دیگر : Ferdōsīs Schahname versus nibelungenlied unter besonderer berṻcksichtigung der berṻhmtesten frauenfiguren.

‏مقطع و رشته تحصیلی : ‏‫(دکترای): زبان و ادبیات آلمانی.

‏محل و سال اخذ مدرک : تهران‏‫‏‏، ۱۳۸۸.

‏نام دانشگاه/ پژوهشگاه : دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات.

‏مشخصات نشر : ‏‫‏۱۳۸۸.

‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏‏‏‏‏iii ،‏ ۲۷۰‏، ‏۲ ورق‏‏‏‫: مصور (بخشی‌رنگی).

‏یادداشت : ‏‫چکیده: فارسی- آلمانی.

زبان متن: آلمانی.

‏یادداشت : ‏‫‏‏‏کتابنامه: ص. ۲۶۶-۲۷۰.

‏دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات

۲ . عنوان : بررسی شخصیت زن در حماسه‌های شاهنامه و سرود نیبلونگن (فرنگیس ـ کریمهیلد )

پژوهشگر : نیلوفر منتصرکوهساری ؛

استاد راهنما : پریسا درخشان‌مقدم ؛

استاد مشاور :ماریا ناصر.

‏عنوان دیگر : Untersuchung der frauenpersönlichkeiten im schahname und im nibelungenlied (Farangis- Kriemhild) .

‏مقطع و رشته تحصیلی : (کارشناسی ارشد): آموزش زبان آلمانی.

‏مشخصات نشر : تهران‏‫، ۱۳۸۷.

مشخصات ظاهری : ‏‫‏۸۵ ورق.

‏یادداشت : چکیده: فارسی- آلمانی.

زبان متن: آلمانی.

‏یادداشت : کتابنامه: ص. ۸۲-۸۵.

‏شناسه افزوده : درخ‍ش‍ان‌ م‍ق‍دم‌، پ‍ری‍س‍ا، ‏‫‫۱۳۴۲ -‏ ‏، استاد‌ راهنما

‏شناسه افزوده : ن‍اص‍ر، م‍اری‍ا، ‏‫۱۳۴۱ -‏، استاد مشاور

‏دانشگاه آزاد اسلامی. واحد تهران مرکزی. دانشکده زبانهای خارجی. گروه زبان آلمانی

 

چکیده : هدف پژوهش بررسی شخصیت فرنگیس و کریمهیلد در دو منظومه حماسی شاهنامه و سرود نیبلونگن است و به روش کتابخانه‌ای انجام شده است . نتایج نشان دهنده این است که در منظومه‌های حماسی به شخصیتهای زن کمتر توجه شده و درباره جایگاه زنان در هر دوی این منظومه ها کمتر سخن به میان رفته٬ ای بسا در پس پرده حوادث حماسه‌ها زنانی باشند که در ظاهر تأثیر مستقیمی بر شکل گیری اتفاقات و نبردهای دنیای پهلوانان ندارند اما در حقیقت ریشه بسیاری از این جریانات به آنان برمی‌گردد ، فرنگیس و کریمهیلد از این گونه زنان هستند. و خلاصه اینکه حماسه بن مایه و زیر ساخت فرهنگ یک کشور است و اصالت و نژاد آن را نشان می‌دهد با حماسه می‌توان به گستره و بستر تاریخ دیرین یک ملت در چارچوب ارزشهای قومی آن پی برد .

کلیک کنید

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

کلیک کنید
باز کردن چت
باشگاه شاهنامه پژوهان
درودبرشما

اگر برای سفارش از فروشگاه باشگاه شاهنامه پژوهان پرسشی دارید پیام خود را بگذارید


با سپاس