خانه / بایگانی برچسب : کارزار «درخواست بهسازی و مرمت تندیس میدان فردوسی»

بایگانی برچسب : کارزار «درخواست بهسازی و مرمت تندیس میدان فردوسی»

کارزار «درخواست بهسازی و مرمت تندیس میدان فردوسی» به راه افتاد

کارزار «درخواست بهسازی و مرمت تندیس میدان فردوسی» به راه افتاد

باشگاه شاهنامه پژوهان _ گروه خبر : کارزار «درخواست بهسازی و مرمت تندیس میدان فردوسی» به راه افتاد. کارزار بهسازی و‌مرمت تندیس فردوسی به راه افتاد. در بخشی از این کارزار از شهردار تهران درخواست شده است که« باتوجه به جایگاه فردوسی در ایران و دیگر کشورهای پارسی زبان و سراسر ایران بزرگ فرهنگی، همچنین جایگاه تندیس فردوسی به عنوان ... ادامه مطلب »