خانه / بایگانی برچسب : پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

بایگانی برچسب : پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

فره ایزدی در یشنا و شاهنامه بررسی می شود

باشگاه شاهنامه پژوهان _ گروه خبر : فره ایزدی در یشنا و شاهنامه بررسی می شود . گروه تاریخ سیاسی پژوهشکده تاریخ ,نشست فره ایزدی در یشنا و شاهنامه را برگزار می کند . دکتر نیره دلیر دکتری تاریخ ایران دوره اسلامی از دانشگاه شهید بهشتی و هموند هیات علمی پژوهشکده تاریخ در این نشست به بررسی فره ایزدی در ... ادامه مطلب »