خانه / بایگانی برچسب : محمود فضیلت

بایگانی برچسب : محمود فضیلت

داستان زندگی / محمود فضیلت

  از زمانی که فریدون فرخ ، پادشاه پیشدادی و افسانه ای ، پیش از مرگ ، کشور خویش را میان فرزندانش – سلم و تور و ایرج – تقسیم کرد ، ناخودآگاه تخم تراژدی بزرگی را بر خاک پاشید و جنگ خانگی دیر پایی را رقم زد . بخش وسیعی از شاهنامه ، گزارشی است از رویداد های این ... ادامه مطلب »