خانه / بایگانی برچسب : فلسفه تاریخ ایران و شاهنامه فردوسی

بایگانی برچسب : فلسفه تاریخ ایران و شاهنامه فردوسی

فلسفه تاریخ ایران و شاهنامه فردوسی / مرتضی ثاقب فر

در این نوشتارکوتاه جای آن نیست که به بحث درباره ماهیت فلسفه‌ی تاریخ و چیستی حماسه‌ی ملّی بپردازیم، تنها اشاره می‌شود که این نویسنده به تعریف هگل از فلسفه‌ی تاریخ که آن را والاترین پایه خودآگاهی قومی می‌شمارد باور دارد و فلسفه‌ی تاریخ را همان بررسی اندیشه‌گرانه تاریخ می‌داند. درواقع فلسفه‌ی تاریخ پژوهشی است که می‌خواهد در پس رویدادهای پراکنده ... ادامه مطلب »