خانه / بایگانی برچسب : فصلنامه پاژ

بایگانی برچسب : فصلنامه پاژ

شماره تازه فصلنامه پاژ منتشر شد

شماره تازه فصلنامه پاژ منتشر شد

باشگاه شاهنامه پژوهان _ گروه خبر: شماره تازه فصلنامه پاژ منتشر شد. سرمقاله این شماره ز داننده کشور به رامش بود به قلم دکتر محمدجعفر یاحقی نوشته شده است و مقالاتی درباره شاهنامه با نامهای تأملی در کتاب «آذربایجان و شاهنامه»؛ دکتر صادق ارشی،رازگونه های داستان لشکرکشی اسکندر به هند در شاهنامۀ فردوسی؛ مهندس فرهاد ودا،  آیا رستم از نسلِ ... ادامه مطلب »