خانه / بایگانی برچسب : شاهنامۀ‌فردوسی: تصحیح انتقادی و شرح یکایک ابیات (دفتر یکم)

بایگانی برچسب : شاهنامۀ‌فردوسی: تصحیح انتقادی و شرح یکایک ابیات (دفتر یکم)

چاپ هفتم «شاهنامۀ‌فردوسی: تصحیح انتقادی و شرح یکایک ابیات (دفتر یکم)» منتشر شد

چاپ هفتم «شاهنامۀ‌فردوسی: تصحیح انتقادی و شرح یکایک ابیات (دفتر یکم)» منتشر شد. 

باشگاه شاهنامه پژوهان _ گروه خبر: چاپ هفتم «شاهنامۀ‌فردوسی: تصحیح انتقادی و شرح یکایک ابیات (دفتر یکم)» منتشر شد. «شاهنامۀ‌فردوسی: تصحیح انتقادی و شرح یکایک ابیات (دفتر یکم)» ویرایشی نو از شاهنامه از مهری بهفر است. از میان روش‌های مختلفِ تصحیحِ متون، آنچه یک روش را بر روش‌های دیگر برتری می‌دهد یا اتخاذ روشی را ضرورت می‌بخشد، در درجۀ نخست ... ادامه مطلب »

کلیک کنید
باز کردن چت
باشگاه شاهنامه پژوهان
درودبرشما

اگر برای سفارش از فروشگاه باشگاه شاهنامه پژوهان پرسشی دارید پیام خود را بگذارید


با سپاس