خانه / بایگانی برچسب : خانواده، زن، شاهنامه، نهادهای اجتماعی، ساخت اجتماعی واقعیت، قدرت، فرهنگ

بایگانی برچسب : خانواده، زن، شاهنامه، نهادهای اجتماعی، ساخت اجتماعی واقعیت، قدرت، فرهنگ

بازنمایی اجتماعی شاهنامه فردوسی بررسی هویت فرهنگی-اجتماعی نهاد خانواده ایرانیان از نگاه فردوسی

  حبیب احمدی[۱]، مهتا بذرافکن[۲]، علی روحانی[۳] چکیده: پژوهش حاضر مسئله­ ی شکل خانواده­ های شاهنامه، توزیع قدرت در آنها و همچنین هویت نهاد خانواده را در شاهنامه فردوسی بررسی می­کند. بدین منظور با بررسی پیشینه نظری مرتبط با موضوع تحقیق، نظریات مرتبط با موضوع مطرح شده و چهارچوب نظری تحقیق با توجه به زمینه تحقیق نگاشته شد. برای بررسی ... ادامه مطلب »