خانه / درباره باشگاه شاهنامه پژوهان

درباره باشگاه شاهنامه پژوهان

ایران را باشگاه شاهنامه پژوهی خواهیم کرد باشگاه شاهنامه پژوهان ایران نهادیست مردمی و مستقل که به سال ۱۳۹۰ آغاز به کار کرده است .باشگاه شاهنامه پژوهان نهادیست, پژوهشی که در زمینه شناخت و گسترش بیشتر شاهنامه فردوسی , در سرتاسر گیتی گام بر میدارد. باشگاه شاهنامه پژوهان ایران به شاهنامه,زبان پارسی, هنرهای شاهنامه ای و هر آنچه مربوط به آن است خواهد پرداخت. گسترش پژوهش در زمینه شاهنامه بزرگ و حمایت از پژوهشگران و شاهنامه شناسان و پوشش تمامی فعالیتهای آنها از دیگر کارهاییست که باشگاه شاهنامه پژوهان به آن خواهد پرداخت . یکی از اهداف اساسی باشگاه شاهنامه…

بازبینی کلی

امتیاز کاربر: 4.66 ( 1 امتیازات)
0

ایران را باشگاه شاهنامه پژوهی خواهیم کرد

باشگاه شاهنامه پژوهان ایران نهادیست مردمی و مستقل که به سال ۱۳۹۰ آغاز به کار کرده است .باشگاه شاهنامه پژوهان نهادیست, پژوهشی که در زمینه شناخت و گسترش بیشتر شاهنامه فردوسی , در سرتاسر گیتی گام بر میدارد. باشگاه شاهنامه پژوهان ایران به شاهنامه,زبان پارسی, هنرهای شاهنامه ای و هر آنچه مربوط به آن است خواهد پرداخت. گسترش پژوهش در زمینه شاهنامه بزرگ و حمایت از پژوهشگران و شاهنامه شناسان و پوشش تمامی فعالیتهای آنها از دیگر کارهاییست که باشگاه شاهنامه پژوهان به آن خواهد پرداخت .

یکی از اهداف اساسی باشگاه شاهنامه پژوهان برقراری پیوند با تمامی دوستداران شاهنامه و زبان پارسی و همچنین برقراری پیوندی سازمان یافته با تمامی دانشگاهها و مراکز پژوهشی در ایران و جهان است. برگزاری همایشها و برنامه های تخصصی در زمینه زبان پارسی,شاهنامه و هنرهای شاهنامه ای از دیگر کوششهای باشگاه شاهنامه پژوهان خواهد بود.

باشگاه شاهنامه پژوهان ایران متعلق به تمامی دوستداران شاهنامه,زبان پارسی,استادان و دانشجویان بوده و دست همکاری و همیاری به سوی آنان دراز میکند.

کلیک کنید