خانه / درباره باشگاه شاهنامه پژوهان
کلیک کنید

درباره باشگاه شاهنامه پژوهان

ایران را باشگاه شاهنامه پژوهی خواهیم کرد باشگاه شاهنامه پژوهان ایران نهادیست مردمی و مستقل که به سال ۱۳۹۰ آغاز به کار کرده است .باشگاه شاهنامه پژوهان نهادیست, پژوهشی که در زمینه شناخت و گسترش بیشتر شاهنامه فردوسی , در سرتاسر گیتی گام بر میدارد. باشگاه شاهنامه پژوهان ایران به شاهنامه,زبان پارسی, هنرهای شاهنامه ای و هر آنچه مربوط به آن است خواهد پرداخت. گسترش پژوهش در زمینه شاهنامه بزرگ و حمایت از پژوهشگران و شاهنامه شناسان و پوشش تمامی فعالیتهای آنها از دیگر کارهاییست که باشگاه شاهنامه پژوهان به آن خواهد پرداخت . یکی از اهداف اساسی باشگاه شاهنامه…

بازبینی کلی

امتیاز کاربر: 4.66 ( 1 امتیازات)
0

ایران را باشگاه شاهنامه پژوهی خواهیم کرد

باشگاه شاهنامه پژوهان ایران نهادیست مردمی و مستقل که به سال ۱۳۹۰ آغاز به کار کرده است .باشگاه شاهنامه پژوهان نهادیست, پژوهشی که در زمینه شناخت و گسترش بیشتر شاهنامه فردوسی , در سرتاسر گیتی گام بر میدارد. باشگاه شاهنامه پژوهان ایران به شاهنامه,زبان پارسی, هنرهای شاهنامه ای و هر آنچه مربوط به آن است خواهد پرداخت. گسترش پژوهش در زمینه شاهنامه بزرگ و حمایت از پژوهشگران و شاهنامه شناسان و پوشش تمامی فعالیتهای آنها از دیگر کارهاییست که باشگاه شاهنامه پژوهان به آن خواهد پرداخت .

یکی از اهداف اساسی باشگاه شاهنامه پژوهان برقراری پیوند با تمامی دوستداران شاهنامه و زبان پارسی و همچنین برقراری پیوندی سازمان یافته با تمامی دانشگاهها و مراکز پژوهشی در ایران و جهان است. برگزاری همایشها و برنامه های تخصصی در زمینه زبان پارسی,شاهنامه و هنرهای شاهنامه ای از دیگر کوششهای باشگاه شاهنامه پژوهان خواهد بود.

باشگاه شاهنامه پژوهان ایران متعلق به تمامی دوستداران شاهنامه,زبان پارسی,استادان و دانشجویان بوده و دست همکاری و همیاری به سوی آنان دراز میکند.

کلیک کنید
کلیک کنید
باز کردن چت
باشگاه شاهنامه پژوهان
درودبرشما

اگر برای سفارش از فروشگاه باشگاه شاهنامه پژوهان پرسشی دارید پیام خود را بگذارید


با سپاس