خانه / بایگانی برچسب : کارگاه آموزشی شاهنامه‌خوانی: شرح و تحلیل داستان سیاوخش

بایگانی برچسب : کارگاه آموزشی شاهنامه‌خوانی: شرح و تحلیل داستان سیاوخش

کارگاه آموزشی شاهنامه‌خوانی: شرح و تحلیل داستان سیاوخش

                   باشگاه شاهنامه پژوهان _ گروه خبر : کارگاه آموزشی شاهنامه‌خوانی: شرح و تحلیل داستان سیاوخش برگزار می شود . پژوهشکدهٔ زبان و ادبیات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی کارگاه آموزشی شاهنامه‌خوانی: شرح و تحلیل داستان سیاوخش را برگزار میکند . این کارگاه با آموزگاری دکتر ابوالفضل خطیبی عضو هیأت علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی برگزار می شود ... ادامه مطلب »