خانه / بایگانی برچسب : مرگ

بایگانی برچسب : مرگ

رستم محکوم به مرگ در سرزمین اهریمنی / مریم دارا 

                                      چکیده: اسطوره های ایرانی بر سبک حماسه سرایی فردوسی تأثیر بسیار داشته اند. ایران در اسطوره های ایرانی مرکز جهان اهوراداده است و از همین روی کیومرت، مشی و مشیانه و جفت اول فرزندان آنها در این سرزمین ساکن شدند. در ... ادامه مطلب »