خانه / بایگانی برچسب : مرزبان‌نامه

بایگانی برچسب : مرزبان‌نامه

داستانی از مرزبان‌نامه و دو نظیر آن / احمدرضا قائم‌مقامی

داستانی از مرزبان‌نامه و دو نظیر آن / احمدرضا قائم‌مقامی

داستانی در مرزبا‌ن‌نامه هست که در زمان ضحاک، که هر روز دو جوان را به خوراک ماران او می‌دادند، زنی بود هنبوی نام که روزی قرعه به نام برادر و شوهر و پسر او افتاد. تظلم به پیش شاه برد که از خانهٔ من بدبخت سه مرد را چرا باید آخر کشتن؟ ضحاک او را مخیّر کرد که از این ... ادامه مطلب »