خانه / بایگانی برچسب : غلامحسین ابراهیمی‌دینانی

بایگانی برچسب : غلامحسین ابراهیمی‌دینانی

فردوسی یک سهروردی شاعر است

فردوسی یک سهروردی شاعر است

باشگاه شاهنامه پژوهان _ گزارش : فردوسی یک سهروردی شاعر است. غلامحسین ابراهیمی‌دینانی، عضو شورای عالی علمی مرکز دائرهالمعارف بزرگ اسلامی در ویبنار«شاهنامه و حکمت فهلوی» گفت: فردوسی یک سهروردی شاعر است. در ادامه سخنان غلامحسین ابراهیمی‌دینانی در این همایش آنلاین را خواهید خواند. در اینکه فردوسی یک حکیم است تردیدی نیست؛ چون اگر کسی اشعار او را بخواند، به ... ادامه مطلب »