خانه / بایگانی برچسب : عاطفه نیک مهر (برگه 5)

بایگانی برچسب : عاطفه نیک مهر

شاهنامه خوانی به آموزگاری عاطفه نیک مهر / نشست دهم

شاهنامه خوانی به آموزگاری عاطفه نیک مهر / نشست دهم

باشگاه شاهنامه پژوهان _ شنیداری: نشست دهم شاهنامه خوانی به آموزگاری عاطفه نیک مهر برگزار شد. دهمین نشست شاهنامه‌خوانی(خوانش و معنی بیت‌ها، توضیح درباره داستان‌ها و …) به آموزگاری دکتر عاطفه نیک‌مهر سه‌شنبه هفتم شهریور از ساعت ۶.۳۰ تا ۸ پسین(عصر) برگزار شد. در این نشست ادامه «پادشاهی فریدون» تا پایان «گفتار اندر نامه فرستادن شاه آفریدون به سلم و تور» ... ادامه مطلب »

شاهنامه خوانی به آموزگاری عاطفه نیک مهر / نشست نهم

شاهنامه خوانی به آموزگاری عاطفه نیک مهر / نشست نهم

باشگاه شاهنامه پژوهان _ شنیداری: نشست نهم شاهنامه خوانی به آموزگاری عاطفه نیک مهر برگزار شد. نهمین نشست شاهنامه‌خوانی(خوانش و معنی بیت‌ها، توضیح درباره داستان‌ها و …) به آموزگاری دکتر عاطفه نیک‌مهر سه‌شنبه سی و یکم امرداد از ساعت ۶.۳۰ تا ۸ پسین(عصر) برگزار شد. در این نشست ادامه «پادشاهی فریدون» تا پایان «بخش کردن آفریدون جهان را بر پسران» خوانده ... ادامه مطلب »

شاهنامه خوانی به آموزگاری عاطفه نیک مهر / نشست هشتم

شاهنامه خوانی به اموزگاری عاطفه نیک مهر / نشست هشتم

باشگاه شاهنامه پژوهان _ شنیداری: نشست هشتم شاهنامه خوانی به آموزگاری عاطفه نیک مهر برگزار شد. هشتمین نشست شاهنامه‌خوانی(خوانش و معنی بیت‌ها، توضیح درباره داستان‌ها و …) به آموزگاری دکتر عاطفه نیک‌مهر سه شنبه بیست و چهارم امرداد از ساعت ۶.۳۰ تا ۸ پسین(عصر) برگزار شد. در این نشست بخش آغازین«پادشاهی فریدون» خوانده و بیت به بیت شرح داده خواهد ... ادامه مطلب »

شاهنامه خوانی به آموزگاری عاطفه نیک مهر / نشست هفتم

شست هفتم شاهنامه خوانی به آموزگاری عاطفه نیک مهر

باشگاه شاهنامه پژوهان _ شنیداری: نشست هفتم شاهنامه خوانی به آموزگاری عاطفه نیک مهر برگزار شد. هفتمین نشست شاهنامه‌خوانی(خوانش و معنی بیت‌ها، توضیح درباره داستان‌ها و …) به آموزگاری دکتر عاطفه نیک‌مهر سه شنبه  هفدهم امرداد از ساعت ۶.۳۰ تا ۸ پسین(عصر) برگزار شد. در این نشست «پادشاهی ضحاک» با خوانش بخش‌ «گفتار اندر رفتن آفریدون به جنگ ضحاک» خوانده ... ادامه مطلب »

شاهنامه خوانی به آموزگاری عاطفه نیک مهر / نشست ششم

نشست ششم شاهنامه خوانی به آموزگاری عاطفه نیک مهر

باشگاه شاهنامه پژوهان _ شنیداری: نشست ششم شاهنامه خوانی به آموزگاری عاطفه نیک مهر برگزار شد. ششمین نشست شاهنامه‌خوانی(خوانش و معنی بیت‌ها، توضیح درباره داستان‌ها و …) به آموزگاری دکتر عاطفه نیک‌مهر سه شنبه دهم امرداد از ساعت ۶.۳۰ تا ۸ پسین(عصر) برگزار شد. این نشست با«گفتار اندر خواب دیدن ضحاک» آغاز شد و در ادامه داستان کاوه و ضحاک ... ادامه مطلب »

شاهنامه خوانی به آموزگاری عاطفه نیک مهر / نشست پنجم

نشست پنجم شاهنامه خوانی به آموزگاری عاطفه نیک مهر

باشگاه شاهنامه پژوهان _ شنیداری: نشست پنجم شاهنامه خوانی به آموزگاری عاطفه نیک مهر برگزار شد. پنجمین نشست شاهنامه‌خوانی(خوانش و معنی بیت‌ها، توضیح درباره داستان‌ها و …) به آموزگاری دکتر عاطفه نیک‌مهر سه شنبه سوم امرداد از ساعت ۶.۳۰ تا ۸ پسین(عصر) برگزار شد. این نشست با «گفتار اندر داستان مرداس» آغاز شد و در ادامه پادشاهی هزار ساله‌ی ضحاک ... ادامه مطلب »

شاهنامه خوانی به آموزگاری عاطفه نیک مهر / نشست چهارم

نشست چهارم شاهنامه خوانی به آموزگاری عاطفه نیک مهر

باشگاه شاهنامه پژوهان _ شنیداری: نشست چهارم شاهنامه خوانی به آموزگاری عاطفه نیک مهر برگزار شد. چهارمین نشست شاهنامه‌خوانی به آموزگاری دکتر عاطفه نیک‌مهر سه شنبه بیستم تیر ماه از ساعت ۶:۳۰ تا ۸ پسین(عصر) برگزار شد. در این نشست بخش‌های پادشاهی هوشنگ، تهمورث و جمشید خوانده شد و معنای واژگان، شرح ابیات و نکات تاریخی و ادبی به علاقمندان ... ادامه مطلب »

شاهنامه خوانی به آموزگاری عاطفه نیک مهر / نشست سوم

نشست سوم شاهنامه خوانی به آموزگاری عاطفه نیک مهر

باشگاه شاهنامه پژوهان_ شنیداری: نشست سوم شاهنامه خوانی به آموزگاری عاطفه نیک مهر برگزار شد. سومین نشست شاهنامه‌خوانی به آموزگاری دکتر عاطفه نیک‌مهر سه شنبه سیزدهم تیر ماه از ساعت ۶:۳۰ تا ۸ پسین(عصر) برگزار شد. در این نشست پس از پایان دیباچه، پادشاهی گیومرث خوانده شد و معنای واژگان، شرح ابیات و نکات تاریخی و ادبی به علاقمندان ارائه ... ادامه مطلب »

شاهنامه خوانی به آموزگاری عاطفه نیک مهر / نشست دوم

نشست دوم شاهنامه خوانی به آموزگاری عاطفه نیک مهر

باشگاه شاهنامه پژوهان_ شنیداری: نشست دوم شاهنامه خوانی به آموزگاری عاطفه نیک مهر برگزار شد. نشست دوم شاهنامه خوانی به آموزگاری دکتر عاطفه نیک مهر که به شکل هفتگی و آنلاین برپا می شود، برگزار شد. دومین نشست شاهنامه‌خوانی به آموزگاری دکتر عاطفه نیک‌مهر سه شنبه ۶ تیرماه از ساعت ۶.۳۰ تا ۸ پسین(عصر) در بستر گوگل میت برگزار شد. ... ادامه مطلب »

شاهنامه خوانی به آموزگاری عاطفه نیک مهر / نشست نخست

نشست نخست شاهنامه خوانی به آموزگاری عاطفه نیک مهر

باشگاه شاهنامه پژوهان_ شنیداری: نشست نخست شاهنامه خوانی به آموزگاری عاطفه نیک مهر برگزار شد. نشست نخست شاهنامه خوانی به آموزگاری دکتر عاطفه نیک مهر که به شکل هفتگی و آنلاین برپا می شود، برگزار شد. نخستین نشست شاهنامه‌خوانی به آموزگاری دکتر عاطفه نیک‌مهر سه شنبه ۳۰ خردادماه از ساعت ۶.۳۰ تا ۸ پسین(عصر) در بستر گوگل میت برگزار شد. ... ادامه مطلب »

کلیک کنید
باز کردن چت
باشگاه شاهنامه پژوهان
درودبرشما

اگر برای سفارش از فروشگاه باشگاه شاهنامه پژوهان پرسشی دارید پیام خود را بگذارید


با سپاس