خانه / بایگانی برچسب : عاطفه نیک مهر (برگه 4)

بایگانی برچسب : عاطفه نیک مهر

شاهنامه خوانی به آموزگاری عاطفه نیک مهر / نشست نوزدهم

شاهنامه خوانی به آموزگاری عاطفه نیک مهر / نشست نوزدهم

باشگاه شاهنامه پژوهان _ شنیداری: نشست نوزدهم شاهنامه خوانی به آموزگاری عاطفه نیک مهر برگزار شد. نوزدهمین نشست شاهنامه‌خوانی(خوانش و معنی بیت‌ها، توضیح درباره داستان‌ها و …) به آموزگاری دکتر عاطفه نیک‌مهرسه‌شنبه بیست و سوم آبان ماه از ساعت ۶.۳۰ تا ۸ پسین(عصر) برگزار شد. در این نشست ادامه «داستان زال و روداوه» از بیت ۱۳۲۷ تا بیت ۱۵۷۸ «پادشاهی ... ادامه مطلب »

شاهنامه خوانی به آموزگاری عاطفه نیک مهر / نشست هجدهم

شاهنامه خوانی به آموزگاری عاطفه نیک مهر / نشست هجدهم

باشگاه شاهنامه پژوهان _ شنیداری: نشست هجدهم شاهنامه خوانی به آموزگاری عاطفه نیک مهر برگزار شد. هجدهمین نشست شاهنامه‌خوانی(خوانش و معنی بیت‌ها، توضیح درباره داستان‌ها و …) به آموزگاری دکتر عاطفه نیک‌مهر سه‌شنبه شانزدهم  آبان ماه از ساعت ۶.۳۰ تا ۸ پسین(عصر) برگزار شد. در این نشست ادامه «داستان زال و روداوه» از بیت ۱۰۵۷ تا بیت ۱۳۲۶ «پادشاهی منوچهر» ... ادامه مطلب »

شاهنامه خوانی به آموزگاری عاطفه نیک مهر / نشست هفدهم

شاهنامه خوانی به آموزگاری عاطفه نیک مهر / نشست هفدهم

باشگاه شاهنامه پژوهان _ شنیداری: نشست هفدهم شاهنامه خوانی به آموزگاری عاطفه نیک مهر برگزار شد. هفدهمین نشست شاهنامه‌خوانی(خوانش و معنی بیت‌ها، توضیح درباره داستان‌ها و …) به آموزگاری دکتر عاطفه نیک‌مهر سه‌شنبه نهم آبان ماه از ساعت ۶.۳۰ تا ۸ پسین(عصر) برگزار شد. در این نشست ادامه «داستان زال و روداوه» از «پادشاهی منوچهر» خوانده و بیت به بیت شرح ... ادامه مطلب »

شاهنامه خوانی به آموزگاری عاطفه نیک مهر / نشست شانزدهم

شاهنامه خوانی به آموزگاری عاطفه نیک مهر / نشست شانزدهم

باشگاه شاهنامه پژوهان _ شنیداری: نشست شانزدهم شاهنامه خوانی به آموزگاری عاطفه نیک مهر برگزار شد. شانزدهم نشست شاهنامه‌خوانی(خوانش و معنی بیت‌ها، توضیح درباره داستان‌ها و …) به آموزگاری دکتر عاطفه نیک‌مهر سه‌شنبه بیست و پنجم مهر ماه از ساعت ۶.۳۰ تا ۸ پسین(عصر) برگزار شد. در این نشست ادامه «داستان زال و روداوه» از «پادشاهی منوچهر» خوانده و بیت به ... ادامه مطلب »

شاهنامه خوانی به آموزگاری عاطفه نیک مهر / نشست پانزدهم

شاهنامه خوانی به آموزگاری عاطفه نیک مهر / نشست پانزدهم

باشگاه شاهنامه پژوهان _ شنیداری: نشست پانزدهم شاهنامه خوانی به آموزگاری عاطفه نیک مهر برگزار شد. پانزدهمین نشست شاهنامه‌خوانی(خوانش و معنی بیت‌ها، توضیح درباره داستان‌ها و …) به آموزگاری دکتر عاطفه نیک‌مهر سه‌شنبه هجدهم مهر ماه از ساعت ۶.۳۰ تا ۸ پسین(عصر) برگزار شد. در این نشست ادامه «داستان زال و روداوه» از «پادشاهی منوچهر» خوانده و بیت به بیت شرح داده ... ادامه مطلب »

برگزاری کارگاه تخصصی مقاله نویسی علمی پژوهشی و ISI

برگزاری کارگاه تخصصی مقاله نویسی علمی پژوهشی و ISI

باشگاه شاهنامه پژوهان_ دوره آموزشی: کارگاه تخصصی مقاله نویسی علمی پژوهشی و ISI برگزار می شود. کارگاه تخصصی مقاله نویسی علمی پژوهشی و ISI به آموزگاری دکتر عاطفه نیک مهر برگزار می شود. در این کارگاه از صفر تا صد مقاله نویسی علمی آموزش داده می شود. انتخاب موضوع، روش های تهیه منابع پژوهش، چگونگی استفاده از پایگاه های اطلاعاتی فارسی ... ادامه مطلب »

شاهنامه خوانی به آموزگاری عاطفه نیک مهر / نشست چهاردهم

شاهنامه خوانی به آموزگاری عاطفه نیک مهر / نشست چهاردهم

باشگاه شاهنامه پژوهان _ شنیداری: نشست چهاردهم شاهنامه خوانی به آموزگاری عاطفه نیک مهر برگزار شد. چهاردهمین نشست شاهنامه‌خوانی(خوانش و معنی بیت‌ها، توضیح درباره داستان‌ها و …) به آموزگاری دکتر عاطفه نیک‌مهر سه‌شنبه یازدهم مهر ماه از ساعت ۶.۳۰ تا ۸ پسین(عصر) برگزار شد. در این نشست «گفتار اندر داستان زال با مهراب» از «پادشاهی منوچهر» خوانده و بیت به بیت ... ادامه مطلب »

شاهنامه خوانی به آموزگاری عاطفه نیک مهر / نشست سیزدهم

شاهنامه خوانی به آموزگاری عاطفه نیک مهر / نشست سیزدهم

باشگاه شاهنامه پژوهان _ شنیداری: نشست سیردهم شاهنامه خوانی به آموزگاری عاطفه نیک مهر برگزار شد. سیزدهمین نشست شاهنامه‌خوانی(خوانش و معنی بیت‌ها، توضیح درباره داستان‌ها و …) به آموزگاری دکتر عاطفه نیک‌مهر سه‌شنبه بیست و هشتم شهریور از ساعت ۶.۳۰ تا ۸ پسین(عصر) برگزار شد. در این نشست بخش‌های آغازین  «پادشاهی منوچهر» خوانده و بیت به بیت شرح داده شد. رویکرد ... ادامه مطلب »

شاهنامه خوانی به آموزگاری عاطفه نیک مهر / نشست دوازدهم

شاهنامه خوانی به آموزگاری عاطفه نیک مهر / نشست دوازدهم

باشگاه شاهنامه پژوهان _ شنیداری: نشست دوازدهم شاهنامه خوانی به آموزگاری عاطفه نیک مهر برگزار شد. دوازدهمین نشست شاهنامه‌خوانی(خوانش و معنی بیت‌ها، توضیح درباره داستان‌ها و …) به آموزگاری دکتر عاطفه نیک‌مهر سه‌شنبه بیست و یکم شهریور از ساعت ۶.۳۰ تا ۸ پسین(عصر) برگزار شد. در این نشست تا پایان «پادشاهی فریدون» خوانده و بیت به بیت شرح داده شد. ... ادامه مطلب »

شاهنامه خوانی به آموزگاری عاطفه نیک مهر / نشست یازدهم

شاهنامه خوانی به آموزگاری عاطفه نیک مهر / نشست یازدهم

باشگاه شاهنامه پژوهان _ شنیداری: نشست یازدهم شاهنامه خوانی به آموزگاری عاطفه نیک مهر برگزار شد. یازدهمین نشست شاهنامه‌خوانی(خوانش و معنی بیت‌ها، توضیح درباره داستان‌ها و …) به آموزگاری دکتر عاطفه نیک‌مهر سه‌شنبه چهاردهم شهریور از ساعت ۶.۳۰ تا ۸ پسین(عصر) برگزار شد. در این نشست ادامه «پادشاهی فریدون» تا پایان «گفتار اندر زادن منوچهر از مادر» خوانده و بیت ... ادامه مطلب »

کلیک کنید
باز کردن چت
باشگاه شاهنامه پژوهان
درودبرشما

اگر برای سفارش از فروشگاه باشگاه شاهنامه پژوهان پرسشی دارید پیام خود را بگذارید


با سپاس