خانه / عکس نوشت ساید بار

عکس نوشت ساید بار

شما فرض بفرمایید در زمان زنده بودن​تان بدانید بعد از شما قرار است کسی در اثر شما دست ببرد. حتماً خواهید گفت که در کار بنده دست نبرید. به طور حتم هم فردوسی یا حافظ و یا امثال​ این​ها راضی نبودند که کسی در شعرشان دست ببرد. حالا وظیفه علم ادبیات این است که در زمینه تصحیح این دست​برد​ها را ... ادامه مطلب »

سجاد آیدنلو

چون از هخامنشیان در منبع یا منابع مورد استفادۀ فردوسی نام و نشانی نبوده، در شاهنامه نیز یادی از این سلسله نیست. علت فراموشی هخامنشیان در مآخذ فردوسی، چند نکته است. یکی این که در اوستا از این سلسلۀ شاهی نامی نیامده و چون موبدان دورۀ ساسانی پیرو سنت دینی کتاب مقدس کیش خویش بودند، در تدوین خدای نامه به ... ادامه مطلب »

Sticky: عکس نوشت

هر کسی که به عنوان انسان پای به عرصه‌ی جهان می‌گذارد آهو‌مند است و دارای کاستی است. جهان ما جهان اضداد است و آمیخته‌ای از خیر و شر است. هرجا که خوبی هست بی‌گمان بدی هم سوی دیگر آن است. جهان به بیان شاهنامه جهانی نسبی است و همه‌ی اجزای آن باهم و در کنار هم معنا می‌دهند. به باور ... ادامه مطلب »