آخرین اخبار

بایگانی برچسب : محمدتقی راشد محصل

مرگ رستم، فرجام‌بخش تاريخ پهلوانی شاهنامه است / محمدتقی راشد محصل

باشگاه شاهنامه پژوهان _ گفتار(محمدتقی راشد محصل) : داستان رستم و شغاد در شاهنامه استاد توس، پايان زندگی قهرمان بزرگ حماسه جاودان فردوسی و فرجام بخش پهلوانی است و يكی از گيراترين و دلنشين‌ترين بخش شاهنامه به شمار می رود. هنگامی كه رستم از شاهنامه برود، كلام فردوسی، فضای حاكم بر داستان‌ها و شكوه سخن فردوسی رنگی ديگر می گيرد. ... ادامه مطلب »