آخرین اخبار

بایگانی برچسب : روانشناسی شاهنامه

نگاهی به مهم ترین برادر کشی های شاهنامه از منظر نظریه ی عقده ی حقارت آدلر / مهری تلخابی

نویسنده: دکتر مهری تلخابی   چکیده : این مقاله، در حوزه ی مطالعاتی روان شناسی ادبیات قرار می گیرد. در این مقاله داستان های « برادرکشی در شاهنامه » از منظر نظریه ی « عقده ی حقارت» آدلر مورد بررسی قرار گرفته است. این مقاله بر پایه نظریه ی یاد شده، بر آن است که چگونگی واکنش شخصیت های این ... ادامه مطلب »

سرشت و سرنوشت آدميزاد / نگاهی روان شناسانه به شاهنامه

  سرشت و سرنوشت آدميزاد نگاهی روان‌شناسانه به شاهنامه‌ی فردوسی دکتر قدمعلی سرامی اگر بخواهيم شاهنامه را به عنوان اثري كه گذشته فرهنگ ما را مي‌نماياند و مي‌تواند در هماهنگ كردن روند هويت‌آفريني ملت ايران نقش تعيين‌كننده خود را بازي كند، همچنان مطرح نگه داريم، بايد بدانيم كه چاپ كردن‌هاي پياپي متن اين حماسه بزرگ در عين سودمندی، نمي‌تواند اين ... ادامه مطلب »