آخرین اخبار

بایگانی برچسب : حکمت در شاهنامه

شاهنامه كتاب تاريخ، اسطوره و حكمت است / حسن بلخاری

باشگاه شاهنامه پژوهان _ گفتار(حسن بلخاری) : حكمتی كه در شاهنامه تجلی دارد، مصداق آن بوذرجمهر حكيم و جاماسب است؛ همان حكمت شرقی كه مبنايی گسترده‌تر از يک نظام فلسفی دارد و در رساله اخوان‌الصفا نيز به آن اشاره شده است. شاهنامه نسبت مستقيم با فلسفه ايران باستان دارد و در مسلک انديشه حكمايی چون بوذرجمهر و جاماسب بروز كرده ... ادامه مطلب »