آخرین اخبار

گفتار

شاهنامه كتاب مهر و مهربانی، عشق و دلدادگی / قدمعلی سرامی

قدمعلی سرامی

باشگاه شاهنامه پژوهان _ گفتار : شاهنامه با اين كه به ظاهر گزارشگر كين، دشمنی و جنگ است و شمار نبردهای درگرفته در روند رويدادهای آن از دویست درمی گذرد؛ اما در حقیقت كتاب مهر و مهربانی، عشق و دلدادگی و سِر و سَرسپردگی است. دستكم ده داستان عاشقانه كه هر يک به گونه‌ای گزارشگر پيوستگی آدميان از دو جنس ... ادامه مطلب »

سنجش شاهنامه با «انه ايد»، «ايلياد» و «اديسه» / میرجلال الدین کزازی

میرجلال الدین کزازی

باشگاه شاهنامه پژوهان _ گفتار : بي‌هيچ يكسويه‌نگری می گويم، باورم اين است كه هر سخن‌سنج و ادب‌شناسی كه شاهنامه را با سه گانه «ايلياد» و «اديسه» و «انه ايد»، با ذهنی آزاد و پيراسته از تنگ‌بينی بسنجد، خستو (: معترف) خواهد شد كه آن سه گانه‌ها با شاهنامه نمی‌تواند در يک ترازو نهاده شود. انه ايد، حماسه بزرگ روميان ... ادامه مطلب »

چرا شاهنامه کتاب نخست ایران است ؟ / محمدعلی اسلامی ندوشن

محمدعلی اسلامی ندوشن

باشگاه شاهنامه پژوهان _ گفتار : بی ترديد اگر شاهنامه نبود، ادبيات فارسی جريان ديگری پيدا می كرد. همه آثار بزرگی كه در زبان ما پديد آمده‌اند پرتوی از شاهنامه روی آن‌هاست؛ چرا كه اين كتاب افق بزرگی در مقابل جهان ادب فارسی باز كرد. شاهنامه به مردم ايران اطمينان داد كه محكم روي پای خودشان بايستند چرا كه پيش ... ادامه مطلب »