آخرین اخبار

مقالات

داستان زندگی

محمود فضیلت از زماني كه فريدون فرخ ، پادشاه پيشدادي و افسانه اي ، پيش از مرگ ، كشور خويش را ميان فرزندانش – سلم و تور و ايرج – تقسيم كرد ، ناخودآگاه تخم تراژدي بزرگي را بر خاك پاشيد و جنگ خانگي دير پايي را رقم زد . بخش وسيعي از شاهنامه ، گزارشي است از رويداد هاي ... ادامه مطلب »

نگاهي به دست نويس نو يافته شاهنامه فردوسي در كتابخانه سن ژوزف بيروت

عزیزالله جوینی آنچه كه در پي مي آيد بنا بر درخواستي است كه سردبير محترم نامة بهارستان ازبنده كردند كه من نيز نظر خود را دربارة اين اثر ابراز دارم و آن چند برگي است ، عكسي كه همكار گرامي و جوان آقاي دكتر مصطفي موسوي كه درهنگام مأموريتش از لبنان باخود آورده بودند. آنچه كه ايشان آورده اند ،‌دربرگيرندة ... ادامه مطلب »

راستی و ناراستی در شاهنامه

امیر حسین ماحوزی گمان مي كنم مهم ترين مسأله در گاهان (: گاتها ، سرودهاي اشوزرتشت ) رودررويي راستي و دروغ است. زرتشت براي اين دو ، كليدواژه هاي «اشه» و « دروج» را به كار مي برد. دربرابر آن ، چيزي قرار ميگيرد كه دروغ ناميده مي شود. دروغ ، آسيب و زيان است و سخن نادرست و گمراه ... ادامه مطلب »

دین فردوسی

شروین وکیلی این مقاله بخشی از پژوهشی است که در کنگره ی بین المللی هزاره ی شاهنامه ارایه شده است. 1. از آن هنگام که فردوسی توسی کار سترگِ به نظم در آوردن تاریخ باستانی ایرانیان را به انجام رساند، تا امروز که هزار سالی سپری شده است، همواره بحث از آیین و دینِ خودِ فردوسی نقل محافل ادبی بوده ... ادامه مطلب »