آخرین مطالب

مقالات

دقیقی

7acce66d40ec90c2d61987b409cbf850_L

میرجلال الدین کزازی دقیقی از سخنوران نامبردار در روزگار سامانی است . او در سالیان میانین از سده چهارم ، زاده شده است و در جوانی ، به دست بنده ی خویش ، از پای در آمده است . بر پایه های نشانه هایی ، میتوان او را بر کیش زرتشتی دانست . این سخنور توانا در همه ی گونه ... ادامه مطلب »

جشنهای چله و دیگان برپایه نوشتارهای کهن و شاهنامه

ee68a9df1200997b07be8fb0bbdb9f29_L

فرانک دوانلو «دادار» اهوره‌مزدای رایومندِ فره‌مند را می‌ستاییم. خرده‌اوستا – سی روزه بزرگ «دی» در اوستا، دَئوش DATHUSHیا دَذوَ Dadhva و در فارسی «دی» شده است. «دی» به چم پروردگار و دادار است. که از ویژگی‌ها (خصوصیت) اهورامزدا است. از این روی «دی» یکی از ماه‌های مینوی (مقدس) و پرارج در نزد ایرانیان است. بر پایه گزارش روزها روز نخست ... ادامه مطلب »

توس زادگاه دقیقیست ؟

ce7646a74c54cecf1c05442c71f02147_L

توس زادگاه دقیقیست ؟ جلال خالقی مطلق درست است که حماسه ملی ما شاهنامه , بیش از هزار بیتش کار دقیقی نیست , ولی با و جود این , دقیقی به عنوان پیشقدم در نظم شاهنامه در تاریخ حماسه سرایی ما سهم بسیار بزرگی دارد که نباید و نمیتوان نادیده انگاشت . چنان که خود فردوسی نیز پیش و بیش ... ادامه مطلب »

دقیقی در تحقیقات شرق شناسی

5fa21cd9e0d2531a2f1dfdffbab46f70_L

دقیقی در تحقیقات شرق شناسی ایرج افشار مستشرقین به دو مناسبت از دقیقی یاد کرده اند . یکی یاد اوست در جاهایی که موضوع سخن ادبیات فارسی و ذکر شاعران این زبان است و پیداست چون دقیقی یکی از پیشگامان شعرای زبان دری بوده است , نامش در میان دیگر شاعران ضبط میشود و سرگذشت او بر پایه مندرجات تذکره ... ادامه مطلب »

چند وام واژه سغدی در شاهنامه ی فردوسی

da8a96cfc8ca1dd33bc42677c8b9c7c6_L

چند وام واژه سغدی در شاهنامه فردوسی زهره زرشناس زبان فارسی از قابلیت ویژه ای در جذب و پذیرش واژه های بیگانه برخوردار است . افزون بر آن بر بی شمار واژه ی عربی و شمار زیادی واژه های آرامی و ترکی باید از قابل توجهی واژه های ایرانی شرقی نیز در آن نام برد . از آنجا که هیچ ... ادامه مطلب »

سیمرغ

052250dc50138371fd04f19c188f0143_L

حسین وحیدی واژه سیمرغ به زبان اوستایی « سئن مرغو » است . سئن به معنی چکاد کوه است که امروزه در نام های «سنندج » و «سائین دژ» به جا مانده است . « مرغو » هم همان مرغ است ، پس سئن مرغو یا سیمرغ می شود مرغ چکاد کوه . فرا گفت دیگر « سئن » سائین ... ادامه مطلب »

داستان زندگی

ffb67c0cbdf3cc4dd2a13b69ce367cd4_L

محمود فضیلت از زمانی که فریدون فرخ ، پادشاه پیشدادی و افسانه ای ، پیش از مرگ ، کشور خویش را میان فرزندانش – سلم و تور و ایرج – تقسیم کرد ، ناخودآگاه تخم تراژدی بزرگی را بر خاک پاشید و جنگ خانگی دیر پایی را رقم زد . بخش وسیعی از شاهنامه ، گزارشی است از رویداد های ... ادامه مطلب »

عروج کیکاوس بر آسمان

70a2f0392847dc331972c7d3d3673ab9_L

محمود جعفری دهقی چکیده : کیکاوس ، بنا بر روایت اساطیری ، دومین فرمانروای سلسله کیانی است . بر اساس گزارش شاهنامه ، وی از نیروی فره ایزدی برخوردار است ، اما با همه ی توانمندی باغوای اهریمن ، دچار وسوسه فرمانروایی بر آسمانها میشود . بدین منظور ، بر چهار عقاب می نشیند و راهی آسمان میشود . اما ... ادامه مطلب »

نگاهی به دست نویس نو یافته شاهنامه فردوسی در کتابخانه سن ژوزف بیروت

bd3346ba561b5b55180dd1441a09d1ee_L

عزیزالله جوینی آنچه که در پی می آید بنا بر درخواستی است که سردبیر محترم نامه بهارستان ازبنده کردند که من نیز نظر خود را درباره این اثر ابراز دارم و آن چند برگی است ، عکسی که همکار گرامی و جوان آقای دکتر مصطفی موسوی که درهنگام مأموریتش از لبنان باخود آورده بودند. آنچه که ایشان آورده اند ،‌دربرگیرنده ... ادامه مطلب »

راستی و ناراستی در شاهنامه

42bfbea03cce865b2f6f3be1a87895b7_L

امیر حسین ماحوزی گمان می کنم مهم ترین مسأله در گاهان (: گاتها ، سرودهای اشوزرتشت ) رودررویی راستی و دروغ است. زرتشت برای این دو ، کلیدواژه های «اشه» و « دروج» را به کار می برد. دربرابر آن ، چیزی قرار میگیرد که دروغ نامیده می شود. دروغ ، آسیب و زیان است و سخن نادرست و گمراه ... ادامه مطلب »