آخرین اخبار

مقالات

بررسی ویژگیها و روش ویرایش نامه ی باستان و معرفی آثار استاد میرجلال الدین کزازی در زمینه ی شاهنامه، اسطوره شناسی و زبان فارسی/ زاگرس زند

پیشکش به شاهنامه شناس فرهیخته، استاد کزازی ارجمند، که دانش ایران شناسی و منش والای ایرانی را یکجا دارد.   در این جستار که در پنج بخش گردآمده است، کوشش شده تمامی نوشته ها، پژوهش ها، ویرایش ها و ترجمه های استاد کزازی، که درباره ی شاهنامه و پیرامون دانش ها و شاخه های در پیوند با آن چاپ شده ... ادامه مطلب »

بررسى نوروميتولوژيک شاهنامه / هوشنگ پيشدادى و عروج انسان

بخش سوم: هوشنگ پيشدادى و عروج انسان عبدالرضا ناصر مقدسی بحث هوشنگ پيشدادى يكى از مهم ترين محورهاى اين سلسله جستار مى باشد.زيرا بخوبى مى تواند پتانسيل هاى اين علم بينارشته اى را به ما نشان دهد.براى اينكه اين جستار را بهتر درك نماييم ذكر يك موضوع بسيار حائز اهميت است.نوروميتولوژى گرچه بر ريشه يابى نحوه ی ايجاد و نيز ... ادامه مطلب »

فردوسی و مدعی / مهری بهفر

اين يادداشت نقدي‌ست بر گفته‌های ابراهيم گلستان در مصاحبه‌ای با عنوان «همه‌چيز به‌کارانداختن شعور است» در ذيل پرونده‌ای به نام«درخشش ابدی يک‌ذهن» که در شماره‌ ی پنجم ماهنامه تجربه منتشرشده‌است. و به‌ضرورت، به‌ ديگر مصاحبه‌ها و نوشته‌های او که‌ زمينه‌ی مورد بحث را تکميل‌مي‌کند، ارجاعاتی صورت‌گرفته‌است. ( این یادداشت پیشتر در ماهنامه تجربه به چاپ رسیده است ) 1 گفتمان ... ادامه مطلب »

بازنمایی اجتماعی شاهنامه فردوسی بررسی هویت فرهنگی-اجتماعی نهاد خانواده ایرانیان از نگاه فردوسی

  حبیب احمدی[1]، مهتا بذرافکن[2]، علی روحانی[3] چکیده: پژوهش حاضر مسئله­ ی شکل خانواده­ های شاهنامه، توزیع قدرت در آنها و همچنین هویت نهاد خانواده را در شاهنامه فردوسی بررسی می­کند. بدین منظور با بررسی پیشینه نظری مرتبط با موضوع تحقیق، نظریات مرتبط با موضوع مطرح شده و چهارچوب نظری تحقیق با توجه به زمینه تحقیق نگاشته شد. برای بررسی ... ادامه مطلب »

رستم و دوشيزه روشنی / آرش اکبری مفاخر

چاپ شده در مجله دانشکدی ادبيّات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد(علمی ـ پژوهشی). شمارة اوّل سال سی و نهم بهار 1385- شمارة پی درپی 152- صص 189-205.   آرش اکبری مفاخر دانشگاه فردوسی مشهد رستم و دوشيزی روشنی چکيــــده دوشيزه روشنی از اساطير مانوی است که نور ربوده شده به دست ديوان را دوباره به سرزمين روشنايی برمی گرداند. ... ادامه مطلب »

آیا گردآفرید خود کلاهخود از سر برمی‌دارد؟

ابوالفضل خطیبی   تارنگار ابوالفضل خطیبی پس از اسیر شدن هجیر در دز سپید به دست سهراب، گردآفرید، دختر گَژدَهم بر اسب می‌نشیند و به جنگ سهراب می‌آید، ولی (فردوسی، 1393، ص 269، ب207-210): بدآورد با او بسنده نبود / بپیچید ازو روی و برگاشت زود سپهبَد عِنان اَژدَها را سپُرد / به خَشم از هوا روشنایی ببرد چُن آمد ... ادامه مطلب »

بررسی نورومیتولوژیک شاهنامه (سیامک)

بررسی نورومیتولوژیک شاهنامه بخش دوم: سیامک عبدالرضا ناصرمقدسی   داستان سيامك بخش بسیار كوچكى از شاهنامه را شامل مى شود.در واقع او در ميانه داستان شاهان گم شده است.همانند آنچه كه در مورد كيومرث گفته شد، بررسى نوروميتولوژيك داستان سيامك صرفا از طريق يك بررسى بينامتنى مقدور و ميسر است.در واقع تفاوت روايت شاهنامه با آنچه كه از متون اوستايى ... ادامه مطلب »

بررسی آتش در داستان سیاوش، ایران و هند

 پریسا ابراهیمی تالکانی درگذشته هنگامی‌که می‌خواستند بی‌گناه را از گناهکار شناسایی کنند، آن شخص باید از میان آتشِ داور عبور می‌کرد و اگر به سلامت بیرون می‌آمد نشانه‌ی بی‌گناهی و پاکی بود. در استوره‌ی ایرانیان، گذر از آتش، در داستان سیاوشدیده می‌شود که برای تهمتی بود که نامادریش سودابه به او زد، و در کنار آیین‌هایی که با آتش برگزار ... ادامه مطلب »

بررسى نوروميتولوژيک مفهومى به نام كيومرث

عبدالرضا ناصر مقدسی اساس بحث ما براى بررسى نوروميتولوژى در این سلسله مقاله، همانا متن شاهنامه است.اما در همين آغاز متوجه مى شويم كه براى چنين بررسى اى ناگزير از مراجعه به متون ديگر هستيم و اگر پايه بررسى را خود متن شاهنامه به تنهايى بگذاريم چندان راه به جايى نخواهيم برد.همانطور كه خواهيم ديد تنها از اين طريق است ... ادامه مطلب »

پسرکشی در شاهنامه فردوسی

نویسندگان: دکتر احمدرضی* مجتبی محمدنیا** مقدمه خویشاوندکشی یااقدام برای نابودی اعضای خانواده یکی از بن مایه هایی است که به گونه های مختلف، در آثار ادبی سرزمین های گوناگون روایت شده است. در این میان، رویارویی پدر و پسر از برجستگی خاصی برخوردار است. این برخورد ناخوشایند، دستمایه به وجود آمدن داستان های عالی و درخشانی در ادبیات ملل مختلف ... ادامه مطلب »